Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

Hledat
Pokročilé hledání
Mimosemetrální kurz: „Simulace rozhodovacích procesů EU“

Související stránky

24.4.2009 29.4.2009

2SE323, předkurs 2SE023

Kurs, který se bude konat ve dnech 24. – 29. dubna 2009, je určen studentům bakalářského stupně studia. Jeho cílem je simulovat jednání Rady Evropské unie a Evropské rady v ekonomických otázkách (ochrana spotřebitele a koordinace reakce na současnou hospodářskou krizi). Každý student bude v rámci kurzu zastupovat zájmy a pozice jednoho členského státu EU. Jedná se o specifickou formu výuky, která by měla přinést nejen odborné znalosti, ale též praktické dovednosti. Od studentů se očekává aktivita a průběžná příprava – ještě před zahájením kursu obdrží studenti podrobné informace o kurzu, jednací řád pro simulované jednání a průvodce přijímanými dokumenty. Kurs se uskuteční za pomoci Asociace pro mezinárodní otázky AMO, která má zkušenosti s podobným typem akcí – organizuje např. tzv. Pražské studentské summity.

CES AMO

Plakát naleznete zde »

Přihlašování

Studenti se přihlašují přes ISIS do tzv. předkurzu s identem 2SE023 s tím, že současně s přihlášením vloží do odevzdávány svůj motivační dopis s uvedením tří prioritních států, jejichž zájmy by chtěli zastupovat. V motivačním dopise (v rozsahu max. 1 strana) je třeba uvést jméno, obor studia, jazykové znalosti, telefonní a e-mailový kontakt, dále vysvětlit výběr zemí a uvést důvody pro přihlášení do kurzu. Na základě těchto informací bude vybráno 27 studentů, kteří budou při simulacích jednání v rámci kurzu zastupovat pozice vybraného/přiděleného státu.. O výběru budou studenti informováni do 20.4. s tím, že následně se přihlásí prostřednictvím ISISu do kursu s identem 2SE323.

Kurs je rozdělen do čtyř intenzivních bloků.
Program je následující:

Pátek 24. dubna

Popis činnosti Čas
Vysvětlení charakteru kurzu, rozdání materiálů, kterými se studenti budou zabývat, zadání vysvětlení domácích úkolů 9:15 – 9:45
Nácvik negociačních strategií formou hry/her 9:45 – 10:45
Úvod do struktury a funkce Rady Evropské unie a Evropské rady – přednáška 11:00 – 12:30
Výklad jednacího řádu, představení projednávaných dokumentů, a vysvětlení rozdílu mezi reálnou a simulovanou Radou EU 14:30 – 15:30
Cvičné simulované vyjednávání nad jednoduchou otázkou 15:30 – 16:0016:15 – 16:45

Pondělí 27. dubna

Popis činnosti Čas
První blok rétoriky pro začátečníky 9:15 – 10:45
Video „Cesta do Evropy“ – dokument 11:00 – 12:00
Diskuze o otevřenosti jednání evropských institucí 12:00 – 12:30
Druhý blok rétoriky pro začátečníky 12:45 – 14:15
Příprava studentských prezentací ve skupinách 14:30 – 16:00

Úterý 28. dubna

Popis činnosti Čas
Studentská prezentace pro projednávaný dokument 9:15 – 9:45
Studentská prezentace proti projednávanému dokumentu 9:45 – 10:15
Vystoupení hostů a diskuze s nimi 11:00 – 12:30
Jednání ve formátu Rady EU a přijímání dokumentu 14:30 – 16:0016:15 – 17:4518:00 – 19:00

Středa 29. dubna[1]

Popis činnosti Čas
Debata za účasti významných hostů- Ekonomická krize a možnosti evropské reakce (zasedací místnost pana rektora) 9:00 – 10:30
První blok zasedání Evropské rady – představení pozic členský států 10:30 – 13:30
Druhý blok zasedání Evropské rady – práce na Závěrech Evropské rady 14:30 – 17:30
Evaluace kurzu 17:30 – 18:30

Přehled termínů:

Předkurs: 2SE023:

Zápis: 7.4. – 20.4. 2009

Uzavření výsledků: 20.4.

Hlavní kurs: 2SE323:

Zápis: 17.4. – 21.4.

Konání kursu: 24.4. – 29.4.

Zápis výsledků: 29.4. – 29.5.

Uzavření výsledků: 29.5.

 [1] První dvě části budou přenášeny do dalších místností a budou je moci sledovat i další studenti.