Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

Hledat
Pokročilé hledání
Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v lednu a únoru 2017

Související stránky

7.12.2016

Katedra světové ekonomiky v souladu s Opatřením děkana FMV oznamuje, že termín odevzdání bakalářských a diplomových prací (do InSIS i vytištěné verze) pro obhajoby v lednu a únoru 2017 je

7. prosince 2016

Při odevzdání je nutno předložit vytištěnou stránku z InSIS, z níž bude patrné, že práce byla do systému nahrána korektně a nelze ji již dále modifikovat. Práce se odevzdávají na sekretariátu KSE v době úředních hodin.

Prezentace závěrečné práce si, prosím, připravte až pro samotnou obhajobu. Držte se těchto instrukcí pro bakalářské a diplomové práce. Pokud jde o přihlášení k obhajobě, zapište si, prosím, pouze ten termín, který je určen pro vašeho vedoucího práce (uvedeno v poznámce k termínu). Konkrétní data budou vypsána později.