1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Stručně o katedře

Katedra světové ekonomiky (KSE) se zaměřuje na aspekty světového hospodářství, které tvoří vzájemně propojený celek poznání reálných procesů rozvoje a pomáhají tak hledat přístupy k řešení globálních i regionálních problémů.

Více »

Aktuality | Všechny Aktuality

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v září 2018 [22.05.2018]

V souladu s Opatřením děkana FMV oznamujeme, že termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v září 2018 je 29. června.


Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v květnu 2018 [07.03.2018]

V souladu s Opatřením děkana FMV oznamujeme, že termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v květnu 2018 je 27. dubna.


Vedlejší specializace nově: Čínská studia [30.11.2017]

Od letního semestru akademického roku 2017/2018 si studenti mohou nově volit v rámci 6 ECTS kreditů např. kurzy čínštiny, intenzivní kurzy čínských profesorů, odbornou stáž.


K aktuální ekonomické situaci evropské ekonomiky [09.11.2017]

Odborná přednáška Tomáše Kozelského z Kanceláře pro Evropskou unii (EU Office) České spořitelny se uskuteční v pondělí 20. listopadu 2017 od 11:00 hodin v Likešově aule.


Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v lednu 2018 [26.10.2017]

V souladu s Opatřením děkana FMV oznamujeme, že termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v lednu 2018 (v InSIS) je 8. prosince 2017.


Přijďte diskutovat o budoucnosti evropské energetiky [26.10.2017]

Přednáška Mgr. Kamila Čermáka z ČEZ ESCO na téma Budoucnost energetiky v rámci 4. průmyslové revoluce se uskuteční v pondělí 30. října 2017 od 11:00 v Likešově aule.


Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v září 2017 [16.06.2017]

Odevzdání bakalářských a diplomových prací v tištěné i elektronické verzi (v InSIS) pro obhajoby v září 2017 je do 30. června 2017.


Více »

Kontakt | Všechny kontakty

Adresa: VŠE v Praze
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon: 224 095 230

Nepřehlédněte

Vedlejší specializace nově: Rozvojová studia

1452183_453937041382626_687576138_nKatedra světové ekonomiky FMV inovuje od září 2015 svou vedlejší specializaci Rozvojová studia. Nové předměty se zaměřují na větší míru ekonomické analýzy nerovnosti a chudoby, jakož i institucionálních faktorů ekonomického a sociálního rozvoje. Ve výuce dostanou prostor rovněž hosté z praxe rozvojové pomoci a nejlepší absolventi specializace.


Vedlejší specializace: Evropská ekonomická integrace

Katedra světové ekonomiky FMV inovovuje od září 2012 svou vedlejší specializaci Evropská ekonomická integrace. Studenti se mohou nově účastnit stáží, a to jak v Bruselu, tak v domácích institucích. Mění se někteří vyučující a skladba předmětů. Větší důraz bude kladen na praktické využití specializace při podnikání na vnitřním trhu EU. Studenti mohou získat Certifikát Evropská studia vydávaný ve spolupráci s Úřadem vlády ČR a Českou spořitelnou, a.s.


Vedlejší specializace nově: Čínská studia

KSE upravuje od listopadu 2017 vedlejší specializaci Čínská studia. Studenti si mohou nově volit v rámci 6 ECTS kreditů kurzy čínštiny, intenzivní kurzy čínských profesorů, odbornou stáž atd. Studentům, kteří se zajímají o Čínu a rychle se rozvíjející čínský trh, nabízejí Čínská studia vyvážené znalosti týkající se čínské historie; geografie a její regionální diferenciace; ekonomického systému a fungování čínské ekonomiky; příležitostí a možností obchodování a podnikání na čínském trhu, jakož i specifik obchodního jednání s čínskými partnery. Od dubna 2013 mohou studenti získat Certifikát Asijská studia. 


Certifikát Asijská studia

Od dubna 2013 je možné obdržet v rámci studia vedlejší specializace Čínská studia (2CS) certifikát Asijská studia, a to za vynikající výsledky dosažené v rámci tohoto studia spolu se splněním dvou ze čtyř volitelných podmínek. Certifikát studentům uděluje Katedra světové ekonomiky a Fakulta mezinárodních vztahů FMV VŠE v Praze společně se Škoda Auto, a.s.


Certifikát Evropská studia

Od září 2010 je možné obdržet v rámci studia vedlejší specializace Evropská ekonomická integrace (2EE) certifikát Evropská studia, a to za vynikající výsledky dosažené v rámci tohoto studia. Certifikát studentům uděluje Centrum evropských studií VŠE v Praze a Fakulta mezinárodních vztahů FMV VŠE v Praze společně s Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky a EU office České spořitelny, a.s.


Nové knihy v sekci Publikační činnost