Jana Vlčková byla jmenována docentkou v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy

Rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hana Machková, CSc., během jednání Vědecké rady VŠE 5. března předala jmenovací dekrety čtyřem novým docentům. Mezi nimi i doc. Mgr. Janě Vlčkové, Ph.D. z Katedry světové ekonomiky.

Doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D., obhájila habilitační práci na téma „Global Production Networks in Central European Countries: The Case of the Visegrad Group“ na VR Fakulty mezinárodních vztahů dne 14. listopadu 2018.  Byla jmenována docentkou pro obor Mezinárodní ekonomické vztahy s účinností od 1. ledna 2019.

Členkou Katedry světové ekonomiky je docentka Vlčková od roku 2012. V roce 2014 obhájila disertační práci na téma Globální změny v rozmístění technologií a inovací se zaměřením na EU. Na katedře přednáší Geografii světového hospodářství v angličtině, Ekonomickou geografii Číny a Ekonomickou geografii Evropy vede semináře v předmětu Světová ekonomika a Regionální trhy v globální perspektivě. V současnosti je členkou řešitelského týmu projektu TA ČR s názvem Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn a realizuje řadu projektů smluvního výzkumu na téma inovací a globálních hodnotových řetězců.