Jsme součástí mezinárodního výzkumu na téma dopadů Průmyslu 4.0 a PZI

Fakulta mezinárodních vztahů díky spolupráci naší katedry se třemi akademickými pracovišti v Polsku, Maďarsku a na Slovensku bude spoluřešitelem výzkumného projektu Visegrádského fondu. Po dobu více než jednoho roku budeme participovat na výzkumu na téma: Effects of Industry 4.0 on FDI in the Visegrád countries.

Za KSE se do projektu zapojí doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. a Ing. Josef Bič, Ph.D.

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na protichůdné názory, argumenty a politiky ve prospěch a proti PZI v zemích V4. Konkrétním cílem projektu je zhodnotit přínosy a nevýhody PZI ve V4 a roli zahraničního kapitálu v rozvoji regionu. Dále budou formulována doporučení, jak nastavit budoucí politiku vůči přímým zahraničním investicím, pokud jde o přilákání a udržení nejužitečnějších typů těchto investic s ohledem na technologické trendy.

Pokud byste se rádi dozvěděli o našem projektu více nebo chtěli sledovat průběžné výsledky, klikněte zde.

 

Partnerská pracoviště:

Akademia Finansów i Biznesu, Vistula University, Polsko (Grantee)

Centre for Economic and Regional Studies HAS, Maďarsko

Vysoká škola manažmentu v Trenčíně, Slovensko

 

Doba řešení:

10/11/2019 až 10/12/2020