Odevzdávání BP a DP v době mimořádných opatření VŠE

25. března
24. dubna
2020

Katedra světové ekonomiky upřesňuje podmínky

odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby konané v květnu 2020.

Termín po tyto obhajoby nadále zůstává stejný.

Práce se však odevzdávají pouze v elektronické verzi v InSIS, a to

do 23:59 hod pátku 24. dubna 2020 (nejpozději).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: obsah prohlášení, které se dosud podepisovalo v tištěné verzi práce, je nyní doplněné v InSIS a studenti jej musí před odevzdáním práce stvrdit.

 

Bližší informace k obhajobám na KSE najdete zde. Přihlašování je prostřednictvím InSIS (jako mimosemestrální kurz).

Počítejte, prosím, s termíny obhajob od 25. května 2020, konkrétní data budou stanovena následně po odevzdání prací.

Obhajoba závěrečné práce na KSE

Na Katedře světové ekonomiky se od ledna 2014 při obhajobách kvalifikačních prací nově zavádí vystoupení studenta doprovázené prezentací jeho kvalifikační práce v PowerPointu. Tato prezentace by měla mít přibližnou délku 15 minut a následující požadovanou strukturu:

  1. Seznámení s hlavním cílem práce a dílčími cíli jednotlivých kapitol
  2. Metody použité v práci
  3. Hlavní prameny
  4. Odpovědi na dílčí cíle (včetně ilustrací grafy, tabulkami atp.)
  5. Odpověď na celkový cíl práce (včetně ilustrací grafy, tabulkami atp.)
  6. Problémy, které se vyskytly v průběhu zkoumání, event. problémy k dalšímu zkoumání
  7. Zodpovězení dotazů vedoucího práce z posudku
  8. Zodpovězení dotazů oponenta práce z posudku