Ondřej Sankot převzal doktorský diplom

V úterý 25. června se na Vysoké škole ekonomické v Praze konala slavnostní promoce absolventů doktorského studia. Doktorský diplom během ní převzal také náš kolega Ing. Ondřej Sankot, Ph.D.

Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. je asistentem Katedry světové ekonomiky od roku 2017. V roce 2019 obhájil na Fakultě mezinárodních vztahů disertační práci na téma Priority hospodářských politik EU v procesu integrace evropských socioekonomických modelů. Na katedře vede semináře ve Světové ekonomice a Mezinárodní ekonomii. V současnosti je členem řešitelského týmu projektu TA ČR s názvem Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn.

K velkému úspěchu srdečně blahopřejeme!