Přednáška k aktuálnímu stavu evropské ekonomiky /2.12./

2. prosince
2019

Katedra světové ekonomiky vás zve na odbornou přednášku spojenou s diskusí na téma

Aktuální stav a vybrané problémy evropské ekonomiky

která se uskuteční v pondělí 2. prosince 2019 od 11:00 do 12:30 v Likešově aule.

Vystoupí Tomáš Kozelský, z Kanceláře pro Evropskou unii (EU Office) České spořitelny.

Na akci není nutné se registrovat. Vystoupení je součástí výuky kurzu 2SE440 Regionální trhy v globální perspektivě.