Přednáška Pavla Řežábka o trendech ve světové a české energetice

29. října
2018

Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a Katedra světové ekonomiky Vás zvou na přednášku

Trendy ve světové a české energetice

kterou přednese hlavní ekonom Skupiny ČEZ, ředitel útvaru Analýzy trhů a prognózy, Pavel Řežábek.

Přednáška je součástí předmětu 2SE440: Regionální trhy v globální perspektivě, a to od 11:00 v Likešově aule.