Přednáška Tomáše Kozelského k aktuálním problémům evropské ekonomiky

10. prosince
2018

Katedra světové ekonomiky Vás zve na přednášku

Aktuální stav a vybrané problémy evropské ekonomiky

kterou přednese 10. prosince 2018 od 11:00 v Likešově aule Tomáš Kozelský, ředitel EU Office České spořitelny. Akce se měla původně uskutečnit 26. listopadu. Vzhledem k uzavření školy se neuskutečnila.

Přednáška je součástí předmětu 2SE440: Regionální trhy v globální perspektivě.