Termín odevzdání BP a DP pro obhajoby konané v září 2020

18. května
26. června
2020

Katedra světové ekonomiky v souladu s Opatřením děkana FMV oznamuje, že

termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby konané v září 2020 je:

26. června 2020.

Práce se opět odevzdávají pouze v elektronické verzi v InSIS, tedy nejpozději do 23:59 hod pátku 26. 6. 2020.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: obsah prohlášení, které se dosud podepisovalo v tištěné verzi práce, je nyní doplněné v InSIS a studenti jej musí před odevzdáním práce stvrdit.

 

Bližší informace k obhajobám na KSE najdete zde. Přihlašování je prostřednictvím InSIS (jako mimosemestrální kurz).

 

Obhajoba závěrečné práce na KSE

Na Katedře světové ekonomiky se od ledna 2014 při obhajobách kvalifikačních prací nově zavádí vystoupení studenta doprovázené prezentací jeho kvalifikační práce v PowerPointu. Tato prezentace by měla mít přibližnou délku 15 minut a následující požadovanou strukturu:

  1. Seznámení s hlavním cílem práce a dílčími cíli jednotlivých kapitol
  2. Metody použité v práci
  3. Hlavní prameny
  4. Odpovědi na dílčí cíle (včetně ilustrací grafy, tabulkami atp.)
  5. Odpověď na celkový cíl práce (včetně ilustrací grafy, tabulkami atp.)
  6. Problémy, které se vyskytly v průběhu zkoumání, event. problémy k dalšímu zkoumání
  7. Zodpovězení dotazů vedoucího práce z posudku
  8. Zodpovězení dotazů oponenta práce z posudku