Upřesnění termínu odevzdávání kvalifikačních prací k obhajobě

7. prosince
2018

Vedení katedry světové ekonomiky upřesňuje v návaznosti na Opatření děkana FMV termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací k obhajobě na KSE v termínu lednu a únoru 2019:

do pátku 7. prosince 2018 12:00 hod

a to jak v elektronické (InSIS), tak i tištěné verzi. Práce se odevzdávají v počtu dvou vyhotovení (totožné s verzí v InSIS) spolu s vytištěným doložením o korektním nahráním a zveřejnění práce v InSIS.

Bližší informace k obhajobám na KSE najdete zde. Přihlašování je prostřednictvím InSIS (jako mimosemestrální kurz).

Pro lepší přehled a plánování termínů obhajob prosíme o vyplnění tohoto dotazníku.