Vybrané povinné předměty učíme nově v angličtině

V rámci zvyšování kvality a důrazu na získání mezinárodně srovnatelného vzdělání bude Katedra světové ekonomiky od zimního semestru 2019/2020 vyučovat vybrané povinné předměty na programech Mezinárodní obchod a Mezinárodní studia a diplomacie v angličtině. U předmětů 2SE221 Mezinárodní ekonomie a 2SE445 Mezinárodní ekonomie 2 a 2SE440 Regionální trhy v globální perspektivě budou v anglickém jazyce všechny semináře. U předmětu 2SE202 Světová ekonomika budou v angličtině semináře i přednáška.