Význam členství v EU pro rozvoj českých firem s Radkem Špicarem a Tomášem Kolářem /3.12./

FMV Vás ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy a LINET Group zve na přednášku

Význam členství v Evropské unii pro rozvoj českých firem,

která proběhne 3. prosince od 16:15 ve Vencovského aule (v anglickém jazyce).

 

Tomáš Kolář

Absolvent Českého vysokého učení technického (Fakulta elektrotechnická). Titul MBA získal na Ligs University. Od října 2019 je výkonným ředitelem Linet Group, registrované v nizozemském Dordrechtu. Ve firmě pracuje už přes dvě dekády. Prvních šestnáct let byl jejím marketingovým ředitelem, před nástupem do současné funkce vedl devět let českou část skupiny.

O společnosti Linet

LINET Group je největším evropským dodavatelem zdravotnických lůžek, antidekubitních matrací, nábytku i kompletních řešení pro nemocnice a pečovatelská zařízení. Sídlí v nizozemském Dordrechtu a zaměstnává 1680 lidí v 15 společnostech a lokalitách. LINET nebyl nikdy v historii ztrátový a jeho tržby rostou ročně v průměru o 20 procent. Působí na více než 100 trhů po celém světě. Firmu založil a jejím generálním ředitelem byl do října 2019 Zbyněk Frolík.

 

 

Radek Špicar

Absolvent Univerzity Karlovy a University of Cambridge. Studijní pobyty absolvoval na Georgetown University a Harvard University. Působil jako náměstek místopředsedy vlády pro ekonomiku. Po odchodu ze státní správy byl ředitelem vnějších vztahů ve Škoda Auto. Dnes je zakladatelem a spolumajitelem firmy Epiphany pictures. Ve Svazu průmyslu a dopravy je viceprezidentem pro hospodářskou politiku a export.

O Svazu průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje přes 11 tisíc firem z rozhodujících odvětví české ekonomiky, které zaměstnávají více než 1,3 milionu lidí. Jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů.