Získali jsme projekt TAČR: Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn

Od 1. ledna 2019 začne tým složený z odborníků Katedry světové ekonomiky a Katedry mezinárodního obchodu řešit projekt aplikovaného výzkumu Technologické agentury ČR s názvem Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn. Aplikačním garantem projektu je agentura CzechInvest, která bude hlavním uživatelem výsledků projektu.

Cíl projektu:

Cílem projektu je nastavení veřejné podpory (investičních pobídek) prioritních odvětví v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn (4. průmyslová revoluce). Prioritní odvětví budou ověřována a aktualizována prostřednictvím primárního interdisciplinárního výzkumu, mapujícího očekávané technologické změny (automatizace, robotizace), jejich zohlednění ve strategii firem a dopady na trh práce. Na základě toho budou formulována doporučení pro podporu investic do perspektivních odvětví ve smyslu tzv. smart specializace (RIS3). Aktualizovaná investiční strategie přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti a inovativnosti českého průmyslu s využitím dostupného lidského kapitálu.

Řešitelský tým:

 • doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D., KSE, hlavní řešitel
 • doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D., KSE
 • doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D., KSE
 • doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D., KSE
 • Mgr. Jarolím Antal, Ph.D., KSE
 • Ing. Ondřej Sankot, KSE
 • Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D., KSE
 • Ing. Tereza De Castro, Ph.D., KSE
 • Ing. Radek Čajka, Ph.D., KMO
 • Ing. Eva Křenková, Ph.D., KMO
 • Ing. Josef Bič, Ph.D., KSE
 • Ing. Květa Olšanová, Ph.D., KMO

Doba řešení:

1. ledna 2019 – 31. prosince 2020

Registrační číslo:

TL02000451