Archiv rubriky: Aktuality

Diskuse o budoucím rozpočtu EU z pohledu Evropské komise a ČR

Katedra světové ekonomiky Vás zve na diskusi na téma Rozpočet EU pro roky 2021 – 2027 která se uskuteční 18. března 2019 od 09:15 v místnosti SB323. Za Zastoupení Evropské komise v  České republice vystoupí  Zdeněk Čech a za Ministerstvo financí ČR Michal Částek. Na akci není nutné se registrovat.  

Diskuse o budoucím rozpočtu EU z pohledu Evropské komise a ČR

Jana Vlčková byla jmenována docentkou v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy

Rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hana Machková, CSc., během jednání Vědecké rady VŠE 5. března předala jmenovací dekrety čtyřem novým docentům. Mezi nimi i doc. Mgr. Janě Vlčkové, Ph.D. z Katedry světové ekonomiky. Doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D., obhájila habilitační práci na téma „Global Production Networks in Central European Countries: The Case of the Visegrad Group“ […]

Diskuse o budoucím rozpočtu EU z pohledu Evropské komise a ČR

Termíny odevzdání bakalářských a diplomových prací v letním semestru 2019

Katedra světové ekonomiky v souladu s Opatřením děkana FMV oznamuje, že termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby: v květnu 2019 je: 26. dubna 2019 (do 13 hodin).   V případě obhajob konaných v září 2019 je termín: 28. června 2019 (v rámci úředních hodin).   V obou termínech se odevzdání týká  jak elektronické (InSIS), tak […]

Diskuse o budoucím rozpočtu EU z pohledu Evropské komise a ČR

Exportní večery na VŠE

Exportní večery na VŠE

Diskuse o budoucím rozpočtu EU z pohledu Evropské komise a ČR

Blahopřejeme Stanislavu Šarochovi ke jmenování profesorem

Jmenování čtyř nových profesorů VŠE v Karolínu

Diskuse o budoucím rozpočtu EU z pohledu Evropské komise a ČR

Přednáška Pavlíny Žákové k budoucnosti rozpočtu EU

Katedra světové ekonomiky Vás zve na přednášku Budoucnost rozpočtu EU kterou přednese 3. prosince 2018 od 09:15 v místnosti SB322 Pavlína Žáková, ekonomická poradkyně Zastoupení Evropské komise v ČR. Přednáška je součástí předmětu 2SE422: Hospodářské politiky a ekonomiky EU.

Diskuse o budoucím rozpočtu EU z pohledu Evropské komise a ČR

Získali jsme projekt TAČR: Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn

Od 1. ledna 2019 začne tým složený z odborníků Katedry světové ekonomiky a Katedry mezinárodního obchodu řešit projekt aplikovaného výzkumu Technologické agentury ČR s názvem Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn. Aplikačním garantem projektu je agentura CzechInvest, která bude hlavním uživatelem výsledků projektu. Cíl projektu: Cílem projektu je nastavení veřejné […]

Diskuse o budoucím rozpočtu EU z pohledu Evropské komise a ČR

Přednáška Tomáše Kozelského k aktuálním problémům evropské ekonomiky

Katedra světové ekonomiky Vás zve na přednášku Aktuální stav a vybrané problémy evropské ekonomiky kterou přednese 10. prosince 2018 od 11:00 v Likešově aule Tomáš Kozelský, ředitel EU Office České spořitelny. Akce se měla původně uskutečnit 26. listopadu. Vzhledem k uzavření školy se neuskutečnila. Přednáška je součástí předmětu 2SE440: Regionální trhy v globální perspektivě.  

Diskuse o budoucím rozpočtu EU z pohledu Evropské komise a ČR
-

Přednáška o průmyslu 4.0 v České republice

Katedra světové ekonomiky Vás zve na přednášku Průmysl 4.0 v České republice kterou přednesou 19. listopadu 2018 od 11:00 v Likešově aule David Řehoř, Commercial Manager & Digital Industry Champion z ABB, a Jan Burian, Senior Manager Supply Chain & Operations z Ernst & Young. Přednáška je součástí předmětu 2SE440: Regionální trhy v globální perspektivě […]

Diskuse o budoucím rozpočtu EU z pohledu Evropské komise a ČR

Upřesnění termínu odevzdávání kvalifikačních prací k obhajobě

Vedení katedry světové ekonomiky upřesňuje v návaznosti na Opatření děkana FMV termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací k obhajobě na KSE v termínu lednu a únoru 2019: do pátku 7. prosince 2018 12:00 hod a to jak v elektronické (InSIS), tak i tištěné verzi. Práce se odevzdávají v počtu dvou vyhotovení (totožné s verzí […]

Diskuse o budoucím rozpočtu EU z pohledu Evropské komise a ČR