Archiv rubriky: Aktuality

-

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v lednu 2020

Katedra světové ekonomiky v souladu s Opatřením děkana FMV oznamuje, že termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby konané v lednu 2020 je: 6. prosince 2019 (v rámci úředních hodin sekretariátu KSE). Termín odevzdání se týká  jak elektronické (InSIS), tak i tištěné verze (totožné s verzí v InSIS). Od tohoto semestru stačí odevzdávat práce pouze v počtu […]

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v lednu 2020

Jsme součástí mezinárodního výzkumu na téma dopadů Průmyslu 4.0 a PZI

Fakulta mezinárodních vztahů díky spolupráci naší katedry se třemi akademickými pracovišti v Polsku, Maďarsku a na Slovensku bude spoluřešitelem výzkumného projektu Visegrádského fondu. Po dobu více než jednoho roku budeme participovat na výzkumu na téma: Effects of Industry 4.0 on FDI in the Visegrád countries. Za KSE se do projektu zapojí doc. Mgr. Jana Vlčková, […]

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v lednu 2020

Ondřej Sankot převzal doktorský diplom

V úterý 25. června se na Vysoké škole ekonomické v Praze konala slavnostní promoce absolventů doktorského studia. Doktorský diplom během ní převzal také náš kolega Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. je asistentem Katedry světové ekonomiky od roku 2017. V roce 2019 obhájil na Fakultě mezinárodních vztahů disertační práci na téma Priority hospodářských politik […]

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v lednu 2020

Vybrané povinné předměty učíme nově v angličtině

V rámci zvyšování kvality a důrazu na získání mezinárodně srovnatelného vzdělání bude Katedra světové ekonomiky od zimního semestru 2019/2020 vyučovat vybrané povinné předměty na programech Mezinárodní obchod a Mezinárodní studia a diplomacie v angličtině. U předmětů 2SE221 Mezinárodní ekonomie a 2SE445 Mezinárodní ekonomie 2 a 2SE440 Regionální trhy v globální perspektivě budou v anglickém jazyce […]

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v lednu 2020

Za profesorem Jaroslavem Jakšem

Za profesorem Jaroslavem Jakšem

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v lednu 2020
-

Odevzdání bakalářských a diplomových prací v červnu 2019

Katedra světové ekonomiky v souladu s Opatřením děkana FMV oznamuje, že termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby konaných v září 2019 je: 28. června 2019 (v rámci úředních hodin sekretariátu KSE). Termín odevzdání se týká  jak elektronické (InSIS), tak i tištěné verze. Práce se odevzdávají v počtu dvou vyhotovení (totožné s verzí v InSIS) […]

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v lednu 2020

Diskuse na téma Budoucnost Evropské unie: pohled z Bruselu

Katedra světové ekonomiky vás zve na odbornou přednášku Petra Mooze spojenou s diskusí na téma Budoucnost Evropské unie: pohled z Bruselu která se uskuteční v pondělí 6. května 2019 od 09:15 do 12:30 v místnosti SB227. Ing. Petr Mooz pracuje jako seniorní expert na Generálním ředitelství pro rozpočet Evropské komise, kde do konce roku 2018 […]

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v lednu 2020

29. 4. 2019: Přednáška „Singapore as a Silicon Valley of the East“

29. 4. 2019: Přednáška „Singapore as a Silicon Valley of the East“

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v lednu 2020
-

Termíny odevzdání bakalářských a diplomových prací v letním semestru 2019

Katedra světové ekonomiky v souladu s Opatřením děkana FMV oznamuje, že termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby: v květnu 2019 je: 26. dubna 2019 (do 13 hodin).   V případě obhajob konaných v září 2019 je termín: 28. června 2019 (v rámci úředních hodin sekretariátu KSE).   V obou termínech se odevzdání týká  jak elektronické […]

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v lednu 2020
-

Defence of bachelor theses (IBB) at our department

Bachelor Thesis, that have been elaborated under supervision by our staff, will be submitted at the Department of World Economy (KSE) hand over to a secretary Vladislava Černá. A deadline for submission for the defence in May/June 2019 is 26th April 2019 (by 1 p.m.) In a case of the defence in September/October 2019, the […]

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v lednu 2020