Archiv rubriky: Aktuality

Přednáška Pavlíny Žákové k budoucnosti rozpočtu EU

Katedra světové ekonomiky Vás zve na přednášku Budoucnost rozpočtu EU kterou přednese 3. prosince 2018 od 09:15 v místnosti SB322 Pavlína Žáková, ekonomická poradkyně Zastoupení Evropské komise v ČR. Přednáška je součástí předmětu 2SE422: Hospodářské politiky a ekonomiky EU.

Přednáška Pavlíny Žákové k budoucnosti rozpočtu EU

Získali jsme projekt TAČR: Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn

Od 1. ledna 2019 začne tým složený z odborníků Katedry světové ekonomiky a Katedry mezinárodního obchodu řešit projekt aplikovaného výzkumu Technologické agentury ČR s názvem Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn. Aplikačním garantem projektu je agentura CzechInvest, která bude hlavním uživatelem výsledků projektu. Cíl projektu: Cílem projektu je nastavení veřejné […]

Přednáška Pavlíny Žákové k budoucnosti rozpočtu EU

Přednáška Tomáše Kozelského k aktuálním problémům evropské ekonomiky

Katedra světové ekonomiky Vás zve na přednášku Aktuální stav a vybrané problémy evropské ekonomiky kterou přednese 10. prosince 2018 od 11:00 v Likešově aule Tomáš Kozelský, ředitel EU Office České spořitelny. Akce se měla původně uskutečnit 26. listopadu. Vzhledem k uzavření školy se neuskutečnila. Přednáška je součástí předmětu 2SE440: Regionální trhy v globální perspektivě.  

Přednáška Pavlíny Žákové k budoucnosti rozpočtu EU
-

Přednáška o průmyslu 4.0 v České republice

Katedra světové ekonomiky Vás zve na přednášku Průmysl 4.0 v České republice kterou přednesou 19. listopadu 2018 od 11:00 v Likešově aule David Řehoř, Commercial Manager & Digital Industry Champion z ABB, a Jan Burian, Senior Manager Supply Chain & Operations z Ernst & Young. Přednáška je součástí předmětu 2SE440: Regionální trhy v globální perspektivě […]

Přednáška Pavlíny Žákové k budoucnosti rozpočtu EU

Upřesnění termínu odevzdávání kvalifikačních prací k obhajobě

Vedení katedry světové ekonomiky upřesňuje v návaznosti na Opatření děkana FMV termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací k obhajobě na KSE v termínu lednu a únoru 2019: do pátku 7. prosince 2018 12:00 hod a to jak v elektronické (InSIS), tak i tištěné verzi. Práce se odevzdávají v počtu dvou vyhotovení (totožné s verzí […]

Přednáška Pavlíny Žákové k budoucnosti rozpočtu EU

Jakou Evropu opravdu chceme? Debata s ministrem zahraničích věcí na FMV

Jakou Evropu opravdu chceme? Debata s ministrem zahraničích věcí na FMV

Přednáška Pavlíny Žákové k budoucnosti rozpočtu EU
-

Přednáška Pavla Řežábka o trendech ve světové a české energetice

Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a Katedra světové ekonomiky Vás zvou na přednášku Trendy ve světové a české energetice kterou přednese hlavní ekonom Skupiny ČEZ, ředitel útvaru Analýzy trhů a prognózy, Pavel Řežábek. Přednáška je součástí předmětu 2SE440: Regionální trhy v globální perspektivě, a to od 11:00 v Likešově aule.

Přednáška Pavlíny Žákové k budoucnosti rozpočtu EU
-

Přednáška Olli Koskiho Global Shocks and Small Open Economies, How Can We Succeed? – Case Finland

Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, Katedra světové ekonomiky a Centrum evropských studií Vás zvou na přednášku Global Shocks and Small Open Economies, How Can We Succeed? – Case Finland kterou přednese pan Olli Koski, ředitel oddělení Business Intelligence na Ministerstvu hospodářství a práce Finska. Následné diskuze se zúčastní také j.e. Jukka Pesola, velvyslanec […]

Přednáška Pavlíny Žákové k budoucnosti rozpočtu EU

Vedlejší specializace nově: Čínská studia

KSE upravuje od listopadu 2017 vedlejší specializaci Čínská studia. Studenti si mohou nově volit v rámci 6 ECTS kreditů kurzy čínštiny, intenzivní kurzy čínských profesorů, odbornou stáž atd. Studentům, kteří se zajímají o Čínu a rychle se rozvíjející čínský trh, nabízejí Čínská studia vyvážené znalosti týkající se čínské historie; geografie a její regionální diferenciace; ekonomického systému a fungování čínské ekonomiky; […]

Přednáška Pavlíny Žákové k budoucnosti rozpočtu EU

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v září 2018

Katedra světové ekonomiky v souladu s Opatřením děkana FMV oznamuje, že termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v září 2018 je 29. června 2018 (do 13 hodin). Při odevzdání je nutno předložit vytištěnou stránku z ISIS, z níž bude patrné, že práce byla do systému nahrána korektně a nelze ji již dále modifikovat. Práce […]

Přednáška Pavlíny Žákové k budoucnosti rozpočtu EU