Archiv rubriky: Aktuality

Ondřej Sankot převzal doktorský diplom

V úterý 25. června se na Vysoké škole ekonomické v Praze konala slavnostní promoce absolventů doktorského studia. Doktorský diplom během ní převzal také náš kolega Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. je asistentem Katedry světové ekonomiky od roku 2017. V roce 2019 obhájil na Fakultě mezinárodních vztahů disertační práci na téma Priority hospodářských politik […]

Ondřej Sankot převzal doktorský diplom

Vybrané povinné předměty učíme nově v angličtině

V rámci zvyšování kvality a důrazu na získání mezinárodně srovnatelného vzdělání bude Katedra světové ekonomiky od zimního semestru 2019/2020 vyučovat vybrané povinné předměty na programech Mezinárodní obchod a Mezinárodní studia a diplomacie v angličtině. U předmětů 2SE221 Mezinárodní ekonomie a 2SE445 Mezinárodní ekonomie 2 a 2SE440 Regionální trhy v globální perspektivě budou v anglickém jazyce […]

Ondřej Sankot převzal doktorský diplom

Za profesorem Jaroslavem Jakšem

Za profesorem Jaroslavem Jakšem

Ondřej Sankot převzal doktorský diplom
-

Odevzdání bakalářských a diplomových prací v červnu 2019

Katedra světové ekonomiky v souladu s Opatřením děkana FMV oznamuje, že termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby konaných v září 2019 je: 28. června 2019 (v rámci úředních hodin sekretariátu KSE). Termín odevzdání se týká  jak elektronické (InSIS), tak i tištěné verze. Práce se odevzdávají v počtu dvou vyhotovení (totožné s verzí v InSIS) […]

Ondřej Sankot převzal doktorský diplom

Diskuse na téma Budoucnost Evropské unie: pohled z Bruselu

Katedra světové ekonomiky vás zve na odbornou přednášku Petra Mooze spojenou s diskusí na téma Budoucnost Evropské unie: pohled z Bruselu která se uskuteční v pondělí 6. května 2019 od 09:15 do 12:30 v místnosti SB227. Ing. Petr Mooz pracuje jako seniorní expert na Generálním ředitelství pro rozpočet Evropské komise, kde do konce roku 2018 […]

Ondřej Sankot převzal doktorský diplom

29. 4. 2019: Přednáška „Singapore as a Silicon Valley of the East“

29. 4. 2019: Přednáška „Singapore as a Silicon Valley of the East“

Ondřej Sankot převzal doktorský diplom
-

Termíny odevzdání bakalářských a diplomových prací v letním semestru 2019

Katedra světové ekonomiky v souladu s Opatřením děkana FMV oznamuje, že termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby: v květnu 2019 je: 26. dubna 2019 (do 13 hodin).   V případě obhajob konaných v září 2019 je termín: 28. června 2019 (v rámci úředních hodin sekretariátu KSE).   V obou termínech se odevzdání týká  jak elektronické […]

Ondřej Sankot převzal doktorský diplom
-

Defence of bachelor theses (IBB) at our department

Bachelor Thesis, that have been elaborated under supervision by our staff, will be submitted at the Department of World Economy (KSE) hand over to a secretary Vladislava Černá. A deadline for submission for the defence in May/June 2019 is 26th April 2019 (by 1 p.m.) In a case of the defence in September/October 2019, the […]

Ondřej Sankot převzal doktorský diplom

Jana Vlčková byla jmenována docentkou v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy

Rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hana Machková, CSc., během jednání Vědecké rady VŠE 5. března předala jmenovací dekrety čtyřem novým docentům. Mezi nimi i doc. Mgr. Janě Vlčkové, Ph.D. z Katedry světové ekonomiky. Doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D., obhájila habilitační práci na téma „Global Production Networks in Central European Countries: The Case of the Visegrad Group“ […]

Ondřej Sankot převzal doktorský diplom

Přednáška k aktuálním výzvám společné obchodní politiky EU

Katedra světové ekonomiky vás zve na odbornou přednášku spojenou s diskusí na téma Aktuální výzvy pro společnou obchodní politiku EU která se uskuteční v pondělí 8. dubna 2019 od 09:15 do 12:30 v místnosti SB227. Nejprve vystoupí na téma společné obchodní politiky Mgr. Eliška Drnovská z Úřadu vlády ČR (Odbor koordinace evropských politik) a ve […]

Ondřej Sankot převzal doktorský diplom