Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Bakalářské práce

Z rozhodnutí prorektora pro vědu a výzkum a děkanky FMV je od 1.9.2006 pro všechny studenty povinné nahrát před odevzdáním bakalářské a diplomové práce do databáze ISISa o nahrání donést doklad nejpozději v den odevzdání práce na sekretariát katedry. Upozorňujeme na to, že nesplnění této povinnosti bude mít za následek nepřijetí práce a nepřipuštění k obhajobě.

Souhrnné informace a zadání

Pokyny k bakalářskému semináři a zpracování práce naleznete v intranetu FMV zde »

Požadavky na obhajobu na KSE naleznete zde »

Metodický pokyn FMV k zadání a správě prací v ISIS »

Platné opatření děkana Fakulty mezinárodních vztahů ke kvalifikačním pracem naleznete zde »

Nabízená témata bakalářských prací:

V současné době jsou na katedře světové ekonomiky zpracovávány tyto bakalářské práce:

Vzor pro zpracování úvodních stran bakalářské práce naleznete zde: