Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Zpracovávané bakalářské práce

Vyučující Student Téma práce
ABRHÁM Kult Vladimír Rozpočet EU na období 2007-2013 a financování Společné zemedělské politiky
ABRHÁM Nechala Marek E-business – nástroj konkurenceschopnosti EU na mikroúrovni
ABRHÁM Djordjev Jovana Republika Srbsko: Ekonomický vývoj a integrace v rámci Evropské unie
ADAMCOVÁ Pavlů Zuzana Komparace asijských nově industrializovaných zemí I. a II. generace
ADAMCOVÁ Vašutová Helena Postavení Ekvádoru v Andském spoločenství národů
ADAMCOVÁ Bachoríková Zuzana Růstové trojúhelníky v jihovýchodní Asii
ADÁMKOVÁ Vašíček Petr Hospodářská a měnová unie EU
ADÁMKOVÁ Filipová Šárka Operační program rozvoj venkova a multifunkční zemědělství v České republice
BIČ Brunclíková Jana Energetická politika Kanady
BIČ Turek Ondřej Švédsko a reformy posilující konkurenceschopnost
BIČ Kareš Michal Automobilový průmysl v Evropě
BIČ Curevová Markéta Konkurenceschopnost EU a Spolková republika Německo
BIČ Klimanová Dobromila Srovnávaní českého a amerického hypotéčního trhu
BIČ Ryšavá Michaela Česká republika a institut předsednictví EU
BIČ Bednář Jiří Ochrana životního prostředí a konkurenceschopnost EU
BIČ Halm Lukáš Energetická politika EU – současný stav a výhled do budoucna
BIČ Tischlerová Anna Enviromentální aspekty energetické politiky EU
BIČ Borovská Henrieta Rozvoj informační společnosti jako nástroje posílení konkurenceschopnoti EU
BRŮŽEK Eliáš Václav Historie měnových unií
CIHELKOVÁ Ringoš Artem Ekonomika USA v období rokov 2001 – 2008
ČÁSTEK Časarová Lucie Příprava ČR na přijetí eura – strategie, konvergence, očekávané dopady
ČÁSTEK Kubíčková Dagmar Postavení Švýcarska vůči Evropské unii
HNÁT Kupková Karin Nový regionalismus ve vnějších vztazích Číny – příkklad ASEAN
HNÁT Fedorčáková Jana Přístup Austrálie a Nového Zélandu k regionalismu
HNÁT Bartková Zuzana Perspektivy nového regionalismu v Asii a Tichomoří
HNÁT Jánský Ivo Liberalizace služeb na vnitřním trhu Evropské unie a její význam pro české poskytovatele
HNÁT Kodrazi Linda Nový regionalismus ve vnějších vztazích Turecka
HNÁT Mokošová Šárka Nový regionalismus ve vnějších vztazích Kanady
HNÁT Ludasová Denisa Nový regionalismus ve vnějších vztazích Mexika
JENÍČEK Trojánek Štěpán Globální energetický problém a ropa jako klíčová surovina
JENÍČEK Pěknicová Iveta Vývoj a současnost Rumunska a jeho postavení v EU
JENÍČEK Hojerová Eliška Trvale udržitelný rozvoj – charakteristika, současnost, výhledy do budoucna
JIRÁNKOVÁ Muziková Kateřina Globalizace a úloha mezinárodních organizací
KAŠPAR Mašová Veronika Postavení cestovního ruchu v ekonomice vybraných členských států EU (Maďarsko, Slovensko, Slovinsko)
KAŠPAR Konieczná Ewa Cestovní ruch Polska a jeho význam pro hospodářství státu
KAŠPAR Kadlecová Eva Evropský průmysl v globální konkurenci
KAŠPAR Lanča Adam Role Aljašky v ekonomice Spojených států amerických
KAŠPAR Mikysková Madeleine Postavení cestovního ruchu v ekonomice Itálie
KAŠPAR Mitáčková Alena Postavení cestovního ruchu v ekonomice nových členských států EU – Bulharsko, Rumunsko
KUČEROVÁ Štempin Pavel Barcelonský proces
NEUMANN Roštínská Eva Současné postavení Japonska ve světové ekonomice
NEUMANN Libičová Katarína Vplyv EU, NAFTA a ASEAN na vývoj globalizácie vo svete
NĚMCOVÁ Kažimírová Jaroslava Trh leteckej dopravy na Slovensku v rámci EU
NĚMEČKOVÁ Šlosrová Kristina Členství Mexika v rámci NAFTA – vybrané problémy
NĚMEČKOVÁ Tůmová Kateřina Ekonomické a demografické dopady šíření viru HIV v Botswaně
NĚMEČKOVÁ Nováková Markéta Ekonomicko-sociální diferenciace Indie na počátku tisíciletí
NĚMEČKOVÁ Poledníková Michaela Ekonomické vztahy mezi Izraelí a arabskými státy
NĚMEČKOVÁ Pavlištová Miloslava Rostoucí vliv Číny (čínské ekonomiky) ve světě: výzva nebo hrozba?
NĚMEČKOVÁ Lisá Andrea Ekonomický vývoj Zimbabwe od roku 1980 do současnosti
STUCHLÍKOVÁ Effenberková Erika Úloha Světové zdravotnické organizace v boji proti epidemii HIV/AIDS v rozvojovém světě
STUCHLÍKOVÁ Mašková Petra Francouzská ekonomika na počátku 3. tisíciletí: pozitiva, problémy a perspektivy
STUCHLÍKOVÁ Matei Tatiana Role G7/G8 ve světové ekonomice – vybrané aspekty
STUCHLÍKOVÁ Hanzálek Aleš Ekonomika pobaltských států na počátku 21. století: pozitiva, problémy a perspektivy
STUCHLÍKOVÁ Bednaříková Veronika NAFTA: vybrané problémy a perspektivy integrace
STUCHLÍKOVÁ Kvapilová Veronika Specifika sociálně-ekonomického systému Japonska a jejich vliv na ekonomický rozvoj
STUCHLÍKOVÁ Zmijanovic katarina Komparace přístupu Japonska a USA k regionalismu
ŠAROCH Oslanec Roman Hypoteční krize v USA