1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Profil oboru Mezinárodní obchod

Související stránky

Cílem oboru Mezinárodní obchod je připravit ekonomicky vzdělaného manažera s kvalitními jazykovými znalostmi pro oblast mezinárodního podnikání. Studenti absolvují obecné ekonomické předměty v rámci tzv. společného studijního základu, který zaručuje jednotnou znalostní úroveň všech absolventů VŠE v Praze a musí získat aktivní znalost minimálně dvou světových jazyků.

Oborová profilace je založena na výuce tří nosných ekonomicko-vědních disciplin, které zajišťují Katedry mezinárodního obchodu, světové ekonomiky a obchodního podnikání a komerčních komunikací. Oborově povinnými předměty zajišťovanými KSE jsou Geoekonomika, Mezinárodní ekonomie a Světová ekonomika. Oborově povinné předměty jsou doplněny předměty volitelnými, které rozšiřují, aktualizují a k praktickým dovednostem směrují znalosti studentů. Velký důraz je kladen na aktivní pedagogické metody a samostatnou práci studentů (převážná většina předmětů je kombinací přednášek a cvičení).

Absolvent získává teoretické i praktické znalosti z oboru mezinárodní obchod, které vytvářejí předpoklady pro uplatnění na střední úrovni managementu ve velkých mezinárodních firmách (zejména v obchodních firmách a obchodních činnostech bank a dalších finančních institucí) a pro práci v českých podnicích, které se zapojují do zahraničněobchodní činnosti. Absolventi nacházejí uplatnění i ve státních institucích, které se zaměřují na podporu exportu a rozšiřování hospodářské spolupráce se zahraničím.