Doktorandi a disertační práce

Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Školitel Forma studia
Michal Ambler 95607@vse.cz přerušeno
Ing. Lucie Bartošková xbarl53@vse.cz 1 Regulatorní spolupráce jako nástroj odstraňování netarifních překážek v mezinárodním obchodě a příklad preferenčních obchodních dohod EU doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. prezenční
Ing. Jana Bártová xbarj98@vse.cz přerušeno
Ing. Jan Bittner bitj01@vse.cz přerušeno
Ing. Šimon Buryan, Ph.D. xburs02@vse.cz přerušeno
Ing. Jan Famfollet famj00@vse.cz 4 Vztah bank a státu v kontextu evropského dluhové krize prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. kombinovaná
Ing. Olga Francová, Ph.D. xfrao03@vse.cz přerušeno
Ing. Martin Gorčák gorm03@vse.cz 1 Fiskální pravidla a instituce fiskálního dohledu v Evropské unii a jejich vliv na stabilitu veřejných financí prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. prezenční
Ing. Eva Grebe xklie01@vse.cz přerušeno
Ing. Jan Hajný, MSc hajj01@vse.cz přerušeno
Ing. Gabriel Hasík xhasg03@vse.cz 3 Dopady štvrtej priemyslovej revolúcie na zapojenie čínskej strednej triedy na trhu práce doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. prezenční
Ing. Jaroslav Havelka xhavj68@vse.cz 1 Vnější a vnitřní rovnováha ekonomik v heterogenní měnové unii doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. prezenční
Ing. Petra Sofia Horňáková xhorp44@vse.cz přerušeno
Mgr. Ing. Barbora Hronešová xfiab03@vse.cz přerušeno
Ing. Mgr. Eliška Kačírková xkace03@vse.cz přerušeno
Ing. Martin Kolář 109985@vse.cz přerušeno
Ing. Jan Krejčí xkrej70@vse.cz přerušeno
Ing. et Ing. Lukáš Krupka, DiS., MIM xkrul14@vse.cz 3 Hospodářská krize rozvíjejících se ekonomik v podmínkách mobility kapitálu doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. prezenční
Ing. Dominik Proch xprod25@vse.cz 2 Státní kapitalismus v Indii doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. prezenční
Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. xsano00@vse.cz přerušeno
Ing. Jan Škopek, MBA skoj00@vse.cz 5 Optimalizace společného systému DPH v rámci EU se zaměřením na zvýšení efektivity výběru daně doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc. kombinovaná
Ing. Eva Isabelle Števík xrude03@vse.cz 1 Posouzení rozpočtové politiky EU pohledem vybraných ekonomických teorií prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. prezenční
Ing. Eliška Straková xstre13@vse.cz přerušeno
Sarbani Bublu Thakur-Weigold thas00@vse.cz přerušeno
Ing. Lenka Tomečková xtoml26@vse.cz přerušeno
Ing. Lubomír Valík vall02@vse.cz 1 Globální regulace kryptoaktivit a její soulad se současnými subjekty v odvětví doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. prezenční