Doktorandi a disertační práce

Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Školitel Forma studia
Ing. Jana Bártová xbarj98@vse.cz 2 Rozvojová spolupráce v post-konfliktní rekonstrukci států doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. prezenční
Ing. Šimon Buryan xburs02@vse.cz 5 Případová studie nařízení REACH: formování a vyhodnocení regulace EU doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc. kombinovaná
Ing. Jan Famfollet famj00@vse.cz 3 Vztah bank a státu v kontextu evropského dluhové krize doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. kombinovaná
Ing. Olga Francová xfrao03@vse.cz 5 Prohloubení koordinace v oblasti fiskální politiky v rámci EU jako důsledek ekonomické krize doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc. kombinovaná
Ing. Eva Grebe xklie01@vse.cz 2 Vliv terciárního vzdělávání na mobilitu pracovní síly na vnitřním trhu EU doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. prezenční
Ing. Gabriel Hasík xhasg03@vse.cz 3 Dopady štvrtej priemyslovej revolúcie na zapojenie čínskej strednej triedy na trhu práce doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. prezenční
Ing. Mgr. Eliška Kačírková xkace03@vse.cz 5 Vliv sociálně-ekonomického modelu zemí EU na jejich konkurenceschopnost doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. kombinovaná
Ing. Martin Kolář xkolm903@vse.cz 3 Nezávislost centrálních bank v kontextu finanční krize doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. kombinovaná
Ing. Jan Krejčí xkrej70@vse.cz 2 Zavádění Průmyslu 4.0 v Číně doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. prezenční
Ing. et Ing. Lukáš Krupka, DiS., MIM xkrul14@vse.cz 3 Hospodářská krize rozvíjejících se ekonomik v podmínkách mobility kapitálu doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. prezenční
Ing. Dominik Proch xprod25@vse.cz 2 Státní kapitalismus v Indii doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. prezenční
Ing. Ondřej Sankot xsano00@vse.cz 5 Priority hospodářských politik EU v procesu integrace evropských socioekonomických modelů doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. kombinovaná
Ing. Jan Škopek, MBA skoj00@vse.cz 5 Optimalizace společného systému DPH v rámci EU se zaměřením na zvýšení efektivity výběru daně doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc. kombinovaná
Ing. Eliška Straková xstre13@vse.cz 4 Perspektivy finančního rámce EU v kontextu ekonomické rozdílnosti členských států doc. PhDr. Eva Karpová, CSc. prezenční
Sarbani Bublu Thakur-Weigold thas00@vse.cz 3 Value Chains and Competitiveness in Europe: A Comparative Case study of the Czech Republic and Switzerland doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. kombinovaná