Doktorandi a disertační práce

Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Školitel Forma studia
Michal Ambler xambm06@vse.cz přerušeno
Ing. Lucie Bartošková xbarl53@vse.cz 1 Proměny ve vnějších ekonomických vztazích EU na pozadí výzev sílících ochranářských tendencí doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. prezenční
Ing. Jana Bártová xbarj98@vse.cz přerušeno
Ing. Jan Bittner bitj01@vse.cz přerušeno
Ing. Šimon Buryan xburs02@vse.cz 5 Případová studie nařízení REACH: formování a vyhodnocení regulace EU doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc. kombinovaná
Ing. Jan Famfollet famj00@vse.cz 3 Vztah bank a státu v kontextu evropského dluhové krize prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. kombinovaná
Ing. Olga Francová xfrao03@vse.cz 5 Prohloubení koordinace v oblasti fiskální politiky v rámci EU jako důsledek ekonomické krize doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc. kombinovaná
Ing. Martin Gorčák gorm03@vse.cz 1 Rozpočet eurozóny - možnosti designu, reformy, funkce prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. prezenční
Ing. Eva Grebe xklie01@vse.cz přerušeno
Ing. Jan Hajný, MSc hajj01@vse.cz přerušeno
Ing. Gabriel Hasík xhasg03@vse.cz 3 Dopady štvrtej priemyslovej revolúcie na zapojenie čínskej strednej triedy na trhu práce doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. prezenční
Ing. Jaroslav Havelka xhavj68@vse.cz 1 Asymetrické mzdové rigidity a hospodářská politika v EU doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. prezenční
Ing. Petra Sofia Horňáková xhorp44@vse.cz 1 Analýza vývoje trhu nemovitostí v jihovýchodní Asii (bude upřesněno) doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. prezenční
Mgr. Ing. Barbora Hronešová xfiab03@vse.cz přerušeno
Ing. Mgr. Eliška Kačírková xkace03@vse.cz přerušeno
Ing. Martin Kolář xkolm903@vse.cz přerušeno
Ing. Jan Krejčí xkrej70@vse.cz 2 Zavádění Průmyslu 4.0 v Číně doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. kombinovaná
Ing. et Ing. Lukáš Krupka, DiS., MIM xkrul14@vse.cz 3 Hospodářská krize rozvíjejících se ekonomik v podmínkách mobility kapitálu doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. prezenční
Ing. Dominik Proch xprod25@vse.cz 2 Státní kapitalismus v Indii doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. prezenční
Ing. Ondřej Sankot xsano00@vse.cz 5 Priority hospodářských politik EU v procesu integrace evropských socioekonomických modelů doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. kombinovaná
Ing. Jan Škopek, MBA skoj00@vse.cz přerušeno
Ing. Eva Isabelle Števík xrude03@vse.cz 1 Posouzení rozpočtové politiky EU na příkladu vybraných ekonomických teorií prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. prezenční
Ing. Eliška Straková xstre13@vse.cz 4 Perspektivy finančního rámce EU v kontextu ekonomické rozdílnosti členských států doc. PhDr. Eva Karpová, CSc. kombinovaná
Sarbani Bublu Thakur-Weigold thas00@vse.cz 3 Value Chains and Competitiveness in Europe: A Comparative Case study of the Czech Republic and Switzerland doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. kombinovaná
Ing. Lenka Tomečková xtoml26@vse.cz 1 Integračná iniciatíva One Belt, One Road ako nástroj vzostupu stredoázijských republík doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. kombinovaná
Ing. Lubomír Valík vall02@vse.cz 1 Globální regulace kryptoaktivit a její soulad se současnými subjekty v odvětví doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. prezenční