Doktorandi a disertační práce

Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Školitel Forma studia
Ing. Lucie Bartošková xbarl53@vse.cz přerušeno
Ing. Gabriela Dufková xdufg00@vse.cz 1 Vliv nástrojů projektového managementu požadovaných donorem na efektivitu rozvojové pomoci prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. kombinovaná
Ing. Jan Famfollet famj00@vse.cz 4 Vztah bank a státu v kontextu evropské dluhové krize prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. kombinovaná
Ing. Martin Gorčák gorm03@vse.cz 2 Fiskální pravidla a instituce fiskálního dohledu v Evropské unii a jejich vliv na stabilitu veřejných financí prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. prezenční
Ing. Eva Grebe xklie01@vse.cz 2 Vliv terciárního vzdělávání na mobilitu pracovní síly na vnitřním trhu EU doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. prezenční
Ing. Gabriel Hasík xhasg03@vse.cz 4 Dopady štvrtej priemyslovej revolúcie na zapojenie čínskej strednej triedy na trhu práce doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. kombinovaná
Ing. Jaroslav Havelka xhavj68@vse.cz 2 Vnější a vnitřní rovnováha ekonomik v heterogenní měnové unii doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. prezenční
Mgr. Ing. Barbora Hronešová xfiab03@vse.cz přerušeno
Ing. Jan Krejčí xkrej70@vse.cz přerušeno
Ing. et Ing. Lukáš Krupka, DiS., MIM xkrul14@vse.cz 4 Hospodářská krize rozvíjejících se ekonomik v podmínkách mobility kapitálu doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. kombinovaná
Ing. Dominik Proch xprod25@vse.cz 3 Role státu v procesu ekonomického rozvoje Indie doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. prezenční
Ing. Jan Škopek, MBA skoj00@vse.cz 5 Optimalizace společného systému DPH v rámci EU se zaměřením na zvýšení efektivity výběru daně doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc. kombinovaná
Ing. Monika Smělá xsmem28@vse.cz 1 Best practices managementu těžby nerostných surovin v regionu Latinské Ameriky prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. prezenční
Ing. Eva Isabelle Števík xrude03@vse.cz přerušeno
Ing. Eliška Straková xstre13@vse.cz přerušeno
Sarbani Bublu Thakur-Weigold thas00@vse.cz přerušeno
Ing. Lubomír Valík vall02@vse.cz 2 Globální regulace kryptoaktivit a její soulad se současnými subjekty v odvětví doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. prezenční