Doktorandi a disertační práce

Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Školitel Forma studia
Ing. Gabriela Dufková xdufg00@vse.cz 1 Efektivita českých rozvojových projektů s důrazem na projektový management prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. kombinovaná
Ing. Jan Famfollet famj00@vse.cz 4 Vztah bank a státu v kontextu evropské dluhové krize prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. kombinovaná
Ing. et Ing. Lukáš Krupka, DiS., MIM xkrul14@vse.cz 4 Hospodářské krize rozvíjejících se ekonomik Latinské Ameriky v podmínkách vysoké mobility kapitálu od 90. let 20. století až po současnost doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. kombinovaná
Ing. Dominik Proch xprod25@vse.cz 3 Role státu v procesu ekonomického rozvoje Indie doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. prezenční
Ing. Monika Smělá xsmem28@vse.cz 1 Best practices managementu těžby nerostných surovin v regionu Latinské Ameriky prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. prezenční
Ing. Lubomír Valík vall02@vse.cz 2 Globální regulace kryptoaktivit a její soulad se současnými subjekty v odvětví doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. prezenční