Konzultační hodiny

Jméno a příjmení E-mail Konzultační hodiny
Mgr. Jarolím Antal, Ph.D. xantj900@vse.cz Pondělí 9:00-10:00 přes skype. Profil: jarolim7. Konzultace možno sjednat i v jiném čase, po dohodě e-mailem. Mondays 9-10am on skype (nickname: jarolim7) or upon arrangement via e-mail.
Ing. Josef Bič, Ph.D. bic@vse.cz UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k mimořádným opatřením spjatým proti šíření koronaviru konzultace od 19. března 2020 probíhají prostřednictvím MS Teams, a to v čase, kdy se mají standardně konat - přihlašovací kód: ru07xi2. Pro lepší organizaci si prosím rezervujte časy zde: https://konzultacni-hodiny-j-bic.reservio.com/ IMPORTANT NOTICE: Due to extraordinary measures of VŠE in connection with coronavirus infection, my office hours take place via MS Teams (a code is ru07xi2 to join) since the 16th March 2020. Reservation is required via: https://konzultacni-hodiny-j-bic.reservio.com/
Vladislava Černá celv00@vse.cz Dovolená 24.7.-5.8.2020 17.8.-28.8.2020
Ing. Tereza De Castro, Ph.D. xsuct04@vse.cz Mateřská dovolená. KH e-mailem. Maternity leave. Consultations via e-mail.
doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. hnatp@vse.cz Řadu odpovědí a postupů naleznete na studentském intranetu (viz odkaz výše).

Úřední hodiny proděkana pro pedagogickou činnost:

úterý 10:00 - 11:00 NB 207
Tuesday 10:00 - 11:00 NB 207

Během letních prázdnin se úřední ani konzultační hodiny nekonají.
No office hours during summer break.

Konzultační hodiny v LS 2019/2020:

Během letních prázdnin se úřední ani konzultační hodiny nekonají.
No office hours during summer break.
Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. xjedj08@vse.cz KH červen 2020/ Office hours June 2020: NB233 Úterý/Tuesday 14:00 - 15:00 Středa/Wednesday 14:00 - 15:00
doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. jirankov@vse.cz KH ve zkouškovém období LS 2019/2020: 3. 6. 10:00 - 12:00 10. 6. 12:00 - 14:00 17. 6. 12:00 - 14:00 24. 6. 13:00 - 15:00 Konzultovat lze rovněž i mimo uvedené časy po předchozí domluvě přes Teams.
Smaranda Pantea, Ph.D. pans04@vse.cz Wednesday from 10:00 to 11:00
Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D. xilic01@vse.cz 11.6 - 10:00-11:00; 15.6 - 10:00-11:00; 26.6-9:00-11:00
Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. xsano00@vse.cz
prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. saroch@vse.cz V červnu 2020 konzultace po předchozí dohodě 2. 6. 11:00 - 12:00, 9. 6. 13:00 - 14.00 (po skončení SZZ), 18. 6. 13:00 - 14:00, 23. 6. 13:00 - 14:00 na místnosti 227 NB (Případně v jiném čase po předchozí dohodě). V týdnu od 2. 3. konzultační hodiny mimořádně až ve středu 4. 3.11:00 - 12:00.
Ing. Jiří Sejkora, Ph.D. xsejj05@vse.cz Po dohodě kdykoli (NB_211).
doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. stuchliz@vse.cz Červenec-srpen 2020: dovolená. V případě potřeby prosím pište na stuchliz@vse.cz. S ohledem na naplněné kapacity momentálně nepřijímám nové studenty do bakalářského/diplomového semináře (tj. k vedení kvalifikačních prací). Další studenty budu přijímat pravděpodobně v září 2020 (v případě zájmu o konzultaci tématu se můžete ozvat i dříve). Pokud zvažujete bakalářskou/diplomovou práci pod mým vedením, přijďte prosím do konzultací už s hrubým konceptem práce (struktura práce, cíle, rešerše literatury). Témata v InSIS jsou pouze orientační, většinou velmi široká, doporučuji je vždy zúžit. Bez konceptu a konkrétnějšího návrhu práce studenty nepřijímám. Děkuji za pochopení. Z. Stuchlíková
doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. xnovj75@vse.cz 9.6. 8.30-10.30 15.6. 9.00-11.00 26.6. 8.30-10.30 Po předchozí emailové dohodě
doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. vosta@vse.cz konsultace: 4.6. 10:30-11:30 228 NB MS Teams 8.6. 16:00-17:00 (zavolejte) MS Teams 18.6. 15:15-16:15 (zavolejte) MS Teams 24.6. 20:00-21:00