Konzultační hodiny

Mgr. Jarolím Antal, Ph.D.

Úterý 11:00-12:00, jinak po dohodě e-mailem. KH jsou zrušeny: 4.12. (školení) 18.12. (dovolená)

Ing. Josef Bič, Ph.D.

Vzhledem k mému členství v AS VŠE a možné účasti u státnic a jiného zkoušení sledujte, prosím, možné změny KH v InSIS.19. 12. 2018 09:00-09:30 NB 230
19. 12. 2018 14:30-15:00 NB 230
4. 1. 2019 11:00-12:00 NB 230
9. 1. 2019 10:00-11:00 NB 230
16. 1. 2019 10:00-11:00 NB 230
30. 1. 2019 10:00-11:00 NB 230

Vladislava Černá

pondělí 09.00-11.30 hod. 13.00-14.30 hod. středa 09.00-11.30 hod. 13.00-14.30 hod. pátek 09.00-11.00 hod. (7.12.2018 do 12.00 hod.)

Ing. Tereza De Castro, Ph.D.

Mateřská dovolená - konzultace přes e-mail. Matternity leave - consulations via e-mail.

doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.

Řadu odpovědí a postupů naleznete na studentském intranetu (viz odkaz výše).

Úřední hodiny proděkana pro pedagogickou činnost:

úterý 9:00 - 11:00 NB 207
Tuesday 9:00 - 11:00 NB 207

V úterý 18.12. se úřední hodiny ruší.
V úterý 22.1. se úřední hodiny ruší (přijímací zkoušky).
V úterý 5.2. se úřední hodiny ruší.

Konzultační hodiny v ZS 2018/2019 (do 17. prosince):

Pondělí 13:30 - 14:30 NB 207
Monday 13:30 - 14:30 NB 207

Ve zkouškovém období se konzultační hodiny konají v úterních úředních hodinách.

Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D.

KH / Office hours in winter semester: Út/Tu: 9:15 - 10:15 St/We: 17:00 - 18:00 NB 234 Today, 21st November, office hours at 2PM

doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.

KH v ZS 2018/2019: pondělí 14:30 - 15:30 úterý 10:15 - 11:15 Pozor!! Dne 11.12. KH z důvodu pracovní cesty odpadají.

doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc.

17. 12. 2018 15:00-16:00 NB 227
19. 12. 2018 11:00-12:00 NB 227

doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D.

Konzultační hodiny v době výuky v ZS 2018/2019: STŘEDA: 9.45-10.45, 233 NB ČTVRTEK: 10.45-11.45, 233 NB !!Upozornění!! a omluva: z důvodu nemoci bude moje výuka i konzultační hodiny zrušeny počínaje 6.12. 2018 do odvolání. Děkuji za pochopení.

Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D.

LS 2018/19: pondělí 15:00-16:00, středa 13:00-14:00 (KH 12/12 se konají v čase 9:30-10:00)

Ing. Ondřej Sankot

Konzultační hodiny v zimním semestru / office hours in winter semester (NB 229): Pondělí / Monday: 18:00-18:30 Středa / Wednesday: 11:00-12:00 Čtvrtek / Thursday: 8:30-9:00 Konzultační hodiny 7.11 se nekonají. Office hours on Nov 7th do not take place.

doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.

Konzultace vždy v úterý 11:00 - 12:00 na místnosti 227 NB. 18. 12. se konzultace nekonají.

Ing. Jiří Sejkora, Ph.D.

KH - PO 11:45-12:45; ČT 14:15-15:15;;; ÚH - ČT 15:15-16:15; PÁ 13:15-14:15;;; POZOR: 20. 12.-6. 1. odpadají KH/ÚH (služební cesta).

doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.

Momentálně nepřijímám z kapacitních důvodů další studenty do bakalářského/diplomového semináře v zimním semestru 2018/19. V případě, že byste chtěli svou práci psát později (tj. zapisovat si později i seminář) a uvolní se mi kapacity po obhajobách stávajících studentů (nejdříve v únoru 2019), ráda s Vámi prokonzultuji návrh tématu bakalářské/diplomové práce - na základě hrubého konceptu práce (struktura práce, cíle, rešerše literatury). Témata v InSIS jsou pouze orientační, většinou velmi široká, doporučuji je vždy zúžit. Bez konceptu a konkrétnějšího návrhu práce studenty nepřijímám. Děkuji za pochopení. Z. Stuchlíková17. 12. 2018 09:00-10:00 NB 228

Mgr. Jana Vlčková, Ph.D.

KH v zimním semestru Pondělí 11.00-12.00 a 14.30-15.30 Dne 10.12. KH 11.-12.30 a 14.15-14.45 Dne 17.12. KH 9.00-10.00

doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D.

od 17.9. 15:00 - 16:00 JM 118 Konsultace pro studenty kvalifikačních prací také po domluvě na milan.vosta@vse.cz

Ing. Pavel Žamberský, Ph.D.

18. 12. 2018 09:00-10:00 NB 233