1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Diplomové práce

Před odevzdáním je nutno práci v PDF nahrát do databáze ISIS a sekretářce katedry společně s prací odevzdat i protokol o nahrání. Při opomenutí této povinnosti nebude možné práci převzít.

Zadání práce a výběr tématu

Pokyny k diplomovému semináři a zpracování práce naleznete v intranetu FMV zde »

Požadavky na obhajobu na KSE naleznete zde »

Metodický pokyn FMV k zadání a správě prací v ISIS »

Platné opatření děkana Fakulty mezinárodních vztahů ke kvalifikačním pracem naleznete zde »

 

Nabízená témata diplomových prací:

V současné době jsou na Katedře světové ekonomiky zpracovávány tyto diplomové práce:

Vzor pro zpracování úvodních stránek diplomové práce naleznete zde: