Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Zpracovávané diplomové práce

Vyučující Student Téma diplomové práce
ABRHÁM Sukopová Michaela Společná zemědělská politika EU: aktuální trendy a perspektivy
ABRHÁM Pokorná Miroslava Přehraniční spolupráce EU se zaměřením na Českou republiku
ABRHÁM Skala Jakub Konkurenceschopnost zemí EU se zaměřením na Lisabonský proces
ABRHÁM Mika Jan Postavení eura ve světové ekonomice
ABRHÁM Beneš Onřej Strukturální fondy EU se zaměřením na Středočeský kraj
ABRHÁM Brodacká Eva Strukturální nástroje EU v oblasti zemědělství: Programování a případová studie
ABRHÁM Langhammer Eva Bulharsko a Rumunsko: ekonomický vývoj a integrace v rámci Evropské unie
ABRHÁM Slavíková Jana Imigrace a integrace cuzinců ve Velké Británii
ABRHÁM Čiháková Jitka Konkurenceschopnost EU: Lisabonská strategie a komparativní profil členských zemí
ABRHÁM Faryadová Zuzana Německo jako sociální stát v kontextu sociální politiky EU
ABRHÁM Poláková Martina Finanční nástroje EU a EHP ve vzdělávání, vědě a výzkumu
ABRHÁM Janečková Lucie Vnitřní trh EU: volný pohyb osob
ABRHÁM Fodorová Barbora Evropská měnová unie a společná měna euro ve vztahu k řecké ekonomice
ABRHÁM Petrášková Pavla Komunitární programy EU zaměřené na mládež, vzdělávání a kulturu
ABRHÁM Říkovský Miroslav Strukturální fondy EU na příkladu regionu Střední Moravy
ABRHÁM Reinbergr Tomáš Postavení EU na světovém trhu s cukrem
ABRHÁM Klán Robert Regionální politika Evropské unie a její růstové efekty na regiony Jižní Itálie
ABRHÁM Janeček Daniel Konvergence hospodářských cyklů mezi eurozónou a novými členskými státy
ABRHÁM Epps Olesya Podnikatelské nemovitosti v České republice a jejich financavání ze strukturálních fondú EU a národních zdrojů
ABRHÁM Petera Michal Konvergenční proces v nových členských zemích EU
ABRHÁM Medková Anna Vzdělávání, věda a výzkum v dotačních nástrojích EU
ABRHÁM Košuličová Martina Strukturální fondy EU v ČR se zaměřením na cestovní ruch
ABRHÁM Šusteková Eva Informační společnost v Evropské unii
ABRHÁM Čiháková Romana Japonsko a jeho postavení ve světové ekonomice
ABRHÁM Petrová Barbora Regionální diferenciace EU
ADAMCOVÁ Heralecký Antonín Ekonomická transformace Egypta
ADAMCOVÁ Šimlová Denisa Mikrofinancování – nástroj ke snižování chudoby
ADAMCOVÁ Aronová Barbora Postavení Andského společenství národů v jihoamerickém integračním procesu
ADAMCOVÁ Hindlsová Consuela Ekonomické vztahy Čeké republiky a Latinské Ameriky (na příkladu Chile)
ADAMCOVÁ Petrová Anna Rozvojová spolupráce a nevládní neziskové organizace (na příkladu ČR a Portugalska)
ADAMCOVÁ Videnovová Petra Rozvojové cíle tisíciletí a jejich plnění na příkladu Ghany
ADAMCOVÁ Urazov Maxim Komparace ANIZ první generace s ANIZ druhé generace
ADAMCOVÁ Svobodová Kateřina Význam obcodu s kávou pro ekonomický rozvoj Etiopie
ADAMCOVÁ Walter Jan Role WTO při odstraňování zaostalosti rozvojových zemí
ADAMCOVÁ Zbránek Tomáš Vliv transformačního procesu na zahraniční obchod Číny
ADAMCOVÁ Dudáčková Ivana Země bývalé francouzské Západní Afriky – problémy ekonomického rozvoje
ADAMCOVÁ Matoušková Renata Jemen na počátku 21. století
ADAMCOVÁ Vojáčková Květa Mexiko na počátku nového tisíciletí: PEST analýza
ADAMCOVÁ Bušová Tereza Příprava nových členských zemí EU na vstup do eurozóny
ADÁMKOVÁ Smiešková Zuzana Nominálna a reálna konvergencia zamí Visegrádskej skupiny
ADÁMKOVÁ Janusová Monika Pobaltské republiky: vývoj a specifika transformace a cesta do EU
BRŮŽEK Böhmová Zuzana Komparace přístupů zemí EU s ohledem na jejich připravovaný vstup do EMU
CIHELKOVÁ Vítková Lucie Startegické přístupy Japonska, Austrálie a Nového Zelandu k Asijsko-tichomořské hospodářské spolupráci (APEC)
CIHELKOVÁ Rusňáková Zuzana Vzťahy ESVO a EÚ – historická perspektíva
CIHELKOVÁ Štěpánková Kristína Strategické přístupy USA, Kanady a Mexika k NAFTA
HITZGEROVÁ Pivoda Michal Lesní hospodářství a jeho postavení ve světové ekonomice
JAKŠ Suchá Tereza Komparativní analýza ekonomického vzestupu Číny a Indie od poloviny 90. let
JENÍČEK Navrátilová Eva Trvale udržitelný rozvoj – realita, problémy, výhledy
JENÍČEK Dudivá Jarmila Problematika zaostalosti zemí subsaharské Afriky se zvláštním zřetelem na země oblasti Velkých jezer
JENÍČEK Mikloš Marek Transnacionální korporace a toky přímých zahraničních investic ve světové ekonomice
JENÍČEK Kolčárková Marie Vývoj a současnost Rakouska a jeho postavení v EU
JENÍČEK Hanzlová Lenka Zahraniční pohledávky ČR
JENÍČEK Moravcová Renata Postavení autonomních oblastí ve Španělském království a jejich přínos španělské ekonomice
JENÍČEK Bařinová Eva Současná obchodní politika EU
JENÍČEK Hlávková Eva Ekonomika Španělska a jeho postavení v EU
JENÍČEK Pinkasová Petra Agrární politika EU
JENÍČEK Rozumová Michaela Strukturální fondy EU se zaměřením na Královehradecký kraj
KARPOVÁ Mezerová Veronika Přímé zahraniční investice v zemích střední a východní Evropy na počátku nového tisíciletí
KARPOVÁ Bokrová Lenka Vývoj zahraničního zadlužení zemí východního rozšíření EU (90. léta až současnost)
KARPOVÁ Zavřel Vladimír Významné ekonomické aprávní aspekty ochrany hospodářské soutěže v EU a USA
KARPOVÁ Blažejovská Martina Vývoj přímých zahraničních investic Vysegrádské čtyřky po východním rozšíření EU – trendy v teritoriální a komoditní struktuře
KAŠPAR Měrková Anna Cestovní ruch v ekonomice skandinávských zemí
KAŠPAR Pavlík Jakub Stav a perspektivy chemického průmyslu v rámci evropského prostoru
KAŠPAR Tomíšek Jakub Přímé zahraniční investice z Korejské republiky do zemí EU (zejména do ČE, Polska, Slovenska a Maďarska)
KAŠPAR Veverka Jakub Vývojové trendy letecké dopravy mezi člůenskými státy EU a severoamerickým kontinentem
NĚMCOVÁ Štochlová Martina Interkulturní management v EU
NĚMCOVÁ Szotkowski Marek Hospodářská politika posledních amerických prezidentů a jejich vliv na Transatlantické vztahy
NĚMCOVÁ Ferencová Mária Lisabonská strategie a její možné vazby na rozvojovou politiku EU
NĚMCOVÁ Cherepanov Mykola Analýza konkurenčního postavení průmyslových odvětí v EU
NĚMCOVÁ Kreislová Veronika Problémy implementace vybraných politik EU v Řecku
NĚMCOVÁ Tužimská Iva Rozhodovací, implementační a kontrolní mechanismy v oblasti operačních programů ČR
NĚMCOVÁ Štěpánková Veronika Politika hospodářské soutěže EU v oblasti státní podpory
NĚMCOVÁ Kolářová Zuzana Cíle předsednictví Rady Evropské unie
NĚMEČKOVÁ Janů Petra Příliv přímých zahraničních investic do Indie – vybrané otázky
PAGÁČ Řeholová Zuzana Čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie v ČR – systém přípravy projektů a jejich schvalování
VOŠTA Šplíchalová Dagmar Ekonomické důsledky migračních toků se zaměřením na prostor EU
VOŠTA Šplíchalová Dagmar Ekonomické důsledky migračních toků se zaměřením na prostor EU
VOŠTA Braunová Marie Energetická závislost EU se zaměřením na Rusko
ŽAMBERSKÝ Hromádka Jan Analýza postavení a činnosti Mezinárodního měnového fondu ve světové ekonomice
ŽAMBERSKÝ Zvariková Zuzana Vstup Slovenska do EMU – připravenost, rizika
ŽAMBERSKÝ Ondřej Petr Optimaliyace portfolia cenných papírů pomocí strukturovaných produktů
ŽAMBERSKÝ Kopp Vojtěch Aktuální problémy evropské energetické politiky