Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Okruhy ke státní závěrečné zkoušce „Cestovní ruch, část Evropská integrace“

Okruhy ke státní zkoušce z hlavní specializace „Cestovní ruch“

část: „Mezinárodní hospodářské vztahy a evropské ekonomiky“ (SE_401)

(předmět garantovaný KSE)

SE_401 : „Evropská ekonomická integrace“

1. Etapy integračního procesu v západní Evropě.
2. Cíle ES a EU a jejich souvislosti (tři pilíře). Role ekonomických a mimoekonomických priorit integrace a zájmy členských států EU (role druhého a třetího pilíře).
3. Role institucí v systému EU a rozhodovací proces.
4. Politiky EU v kontextu integračního procesu (tzv. společné politiky). Politiky EU v kontextu integračního procesu (tzv. vertikální politiky).
5. Komplexní integrační aktivity EU (Vnitřní trh EU a Evropská měnová unie). Problém nominální a reálné konvergence a souvislosti s formováním Evropské měnové unie.
6. Východní rozšíření EU a role asociačního procesu. Problém nákladů a efektů východního rozšíření EU.
7. Aktuální otázky transformace EU – Agenda 2000. Agenda 2000 se zvláštním zřetelem na perspektivu institucionální reformy EU.
8. Vzájemná spolupráce a regionální ekonomická integrace přidružených zemí střední a východní Evropy. Přístupy asociačních zemí střední a východní Evropy
ke vzájemné spolupráci v podmínkách jejich transformace.
9. Středoevropská oblast volného obchodu (CEFTA). Problémy realizace oblasti volného obchodu přidružených zemí střední a východní Evropy.
10. Celní unie ČR – SR. Výsledky a perspektivy celní unie a dalších forem spolupráce přidružených zemí střední a východní Evropy.