Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Okruhy z Mezinárodní ekonomie ke státní závěrečné zkoušce z hlavní specializace “Mezinárodní obchod” (ECTS)

Mezinárodní ekonomie II a Ekonomie II

 1. Základní a pokročilé teorie mezinárodního obchodu
 2. Teorie obchodní politiky
 3. Teorie měnového kurzu
 4. Vnější ekonomická rovnováha
 5. Mezinárodní měnový systém
 6. Chování spotřebitele, formování poptávky
 7. Fungování firmy v dokonalé a nedokonalé konkurenci
 8. Poptávka a nabídka na trhu práce
 9. Trh kapitálu
 10. Základní makroekonomické veličiny a vztahy mezi nimi
 11. Limity trhu
 12. Ideové školy současné makroekonomie
 13. Určení rovnovážné produkce v otevřené ekonomice
 14. Účinnost fiskální a monetární politiky
 15. Ekonomický růst

Literatura:

 1. CIHELKOVÁ, Eva, FRAIT, Jan, VARADZIN, František, MACH, Miloš, BRŮŽEK, Antonín, ŽAMBERSKÝ, Pavel. Mezinárodní ekonomie II. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2008. 258 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-054-6.
 2. Hořejší, B., Soukupová, J., Macáková, L., Soukup, J. Mikroekonomie. Management Press 2002, ISBN 80-85943-17-4.
 3. Mach, M. Makroekonomie II pro magisterské (inženýrské) studium. Melandrium 2001, ISBN 80-86175-18-9.
 4. Krugman, P., Obstfeld, M. International Economics. Theory and Policy. Addison Wesley 2006, ISBN 0-321-31154-X.