1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z vedlejší specializace „Rozvojová studia“

Okruhy pro státní zkoušku z vedlejší specializace

„Rozvojová studia“

SE_420: „Světová ekonomika a rozvojové země“

1. Vývoj a prostorové uspořádání světové ekonomiky v druhé polovině 20. a na začátku 21. století.
2. Subjekty a formy mezinárodních ekonomických vztahů.
3. Centra světové ekonomiky.
4. Základní geografické a ekonomické charakteristiky rozvojových zemí a hlavních rozvojových regionů.

SE_508: „Rozvojová ekonomika“

1. Základní ekonomická charakteristika rozvojových zemí.
2. Kategorie ekonomické zaostalosti a hlavní teoretické koncepce rozvoje zemí rozvojového světa.
3. Měnící se postavení rozvojového světa ve světové ekonomice v druhé polovině 20. století a na počátku 21. století.
4. Vnitřní faktory působící na ekonomický růst a ekonomický rozvoj RZ – strategie ekonomického rozvoje, strukturální změny, industrializace, rozvoj zemědělství, ekonomická transformace.
5. Vnější faktory působící na ekonomický rozvoj RZ – zapojení do mezinárodního obchodu, pozice v mezinárodních kapitálových vztazích a problém zadluženosti RZ.
6. Změny ve vývoji vzájemných ekonomických vztahů mezi rozvojovými zeměmi, ekonomické vztahy mezi RZ a zeměmi Evropské unie, vývoj hospodářských vztahů mezi ČR (Československem) a RZ.

REG555: „Regionální rozvoj a strategie rozvojové pomoci“

1. Proměny sídelní struktury a procesy integrace.
2. Metody a přístupy k regionálnímu rozvoji.
3. Neziskové organizace a rozvoj regionů.
4. Hlavní problémy s transferem technologií do rozvojových zemí.
5. Formy finančních toků do oblasti rozvojové pomoci.

SMS559: „Kultura rozvojových regionů“

1. Vybrané rysy poválečného vývoje v rozvojovém světě:

  • Kolonialismus a rozpad světové koloniální soustavy po druhé světové válce,
  • Integrace v rozvojovém světě,
  • Konflikty v rozvojových zemích po druhé světové válce.

2. Asie a arabský svět po druhé světové válce:

  • Vývoj Číny po druhé světové válce a její postavení v současných mezinárodních vztazích,
  • Poválečný vývoj v jižní a jihovýchodní Asii,
  • Současná situace a vývoj na Blízkém východě.

3. Subsaharská Afrika a Latinská Amerika od roku 1945 do současnosti:

  • Subsaharská Afrika po druhé světové válce,
  • Problematika latinskoamerických zemí.