Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Podmínky absolvování stáží

V současné době je možné stáže absolvovat v těchto institucích:

  • Stálé zastoupení ČR  při EU v Bruselu
  • Úřad vlády ČR (Sekce pro evropské záležitosti)
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Odbor řízení operačních programů)

 

V případě zájmu je nutno postupovat následujícím způsobem:

  1. zapsat si předmět 22F411 (v případě zahraniční stáže), nebo 22F413 (v případě stáže v tuzemsku)
  2. podat přihlášku do výběrového řízení, které je pravidelně vyhlašováno v dostatečném časovém předstihu před registracemi předmětů.

 

Přihlášky budou posuzovány podle těchto kritérií:

1)   Motivační dopis

Student uvede v motivačním dopise o rozsahu cca 1 stránka své motivy pro účast na stáži.

Váha: 40 % – 40 bodů

2)   Průměrný prospěch

Při výběru získá více bodů student s lepším prospěchem (celkový studijní průměr včetně známek „nevyhověl“).

Váha: 30 % – 30 bodů

3)   Projekt stáže

Student zpracuje cca třístránkový projekt stáže. V něm uvede svou představu, jaký přínos by pro něj stáž měla mít, jakou představu má o činnosti příslušné instituce, resp. o své činnosti na vypsané pozici apod.

Váha: 30 % – 30 bodů

 

Soubor výše uvedených podkladů je zapotřebí předložit v listinné a elektronické podobě tajemnici Katedry světové ekonomiky (garantovi praxí) – Ing. Martině Jiránkové, Ph.D., č. m. NB 228, e-mail: jirankov@vse.cz, tel. 224 095 368 v termínech stanovených v rámci vyhlášené soutěže.

 

Kompletní informace k odborné stáži v Bruselu najdete zde.

Aktuální nabídkých odborných stáží: