1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Navazující magisterský obor Evropská integrace

Související stránky

1. Profil oboru

Základní filozofie, hodnoty a teoreticko-metodologický profil oboru3-6-150x150

Cílem navazujícího magisterského studia oboru Evropská integrace je specializovat ekonomy pro oblast formování a výkonu politik Evropské unie a podnikání na jejím vnitřním trhu vybavené pokročilými teoretickými znalostmi z oblasti mezinárodní ekonomie a schopností strategického rozhodování v kontextu právního a podnikatelského prostředí Evropské unie. Základními hodnotami oboru jsou respekt k rozmanitosti evropské integrace a schopnost strategického rozhodování v širokých souvislostech s ohledem na trvale udržitelné zájmy České republiky a globální přesah evropského integračního procesu.

Typ studentů, pro které je obor vhodný

Obor je vhodný pro nadané ekonomy a absolventy mezinárodních politických vztahů s vynikající znalostí minimálně dvou světových jazyků, kteří se dlouhodobě zajímají o evropskou integraci, jsou schopni porozumět ekonomickým a politickým procesům v širokých ekonomických a mezinárodně-politických souvislostech a dovedou se efektivně prosazovat v rámci skupinových projektů v mezinárodních týmech.

Charakteristiky absolventů, uplatnění na trhu práce

Absolventi oboru jsou připraveni pro práci na výkonných a manažerských pozicích v orgánech Evropské unie, veřejné správě ČR, nevládních organizacích i ve firmách podnikajících na vnitřním trhu Evropské unie i na světových trzích, všude tam, kde se projevuje vliv aktivit Evropské unie.

 

2. Výstupy z učení

Odborné znalosti

Absolvent umí:

  • charakterizovat vybrané modely fungování ekonomických systémů v mezinárodním prostředí a aplikovat je na reálnou ekonomiku a posoudit tak konkurenceschopnost těchto modelů;
  • formulovat principy a mechanismy fungování Evropské unie, interpretovat pravidla fungování vnitřního trhu EU, a to zejména z hlediska evropského hospodářského práva a regulace ze strany veřejného sektoru, včetně dotační politiky;
  • vysvětlit fungování institucionálního systému EU a demonstrovat jej na činnosti řídících, kontrolních, zastupitelských a poradních orgánů EU;
  • objasnit výchozí rámce tvorby politik EU a jejich dopadů na vnitřní prostředí EU i na svět v rámci jejích diplomatických a jiných aktivit.

 

Odborné dovednosti

Absolvent umí:

  • posoudit v návaznosti na reálné ekonomické prostředí dopady vnitřních a vnějších aktivit EU, včetně identifikace příležitostí a hrozeb pro podporu manažerského rozhodování, a navrhnout konkrétní řešení;
  • vytvářet vlastní strategie využití operačních nástrojů EU v podmínkách ČR (návrh realizace projektového cyklu a vlastního projektu);
  • kriticky hodnotit oblasti integračního procesu v jejich vzájemných vazbách a vytvářet strategie jednotlivých aktérů různých rovin rozhodování, podnikání a vládnutí v EU;
  • vyjednávat, prosazovat se a nezávisle rozhodovat v rámci multikulturních týmů a samostatně hájit oprávněné zájmy v mezinárodním prostředí;
  • využít svůj rozšířený odborný profil v příbuzném oboru na bázi zvolené vedlejší specializace a tím podstatně zvýšit svou konkurenceschopnost na mezinárodním trhu práce.

 

Okruhy otázek k přijímací zkoušce

Na obor Evropská integrace lze skládat odbornou zkoušku shodnou jako na obor Mezinárodní obchod nebo na obor Mezinárodní politika a diplomacie. Platí proto okruhy:

Skladba hlavní specializace EI

Vzorové studijní plány a přehled povinných předmětů najdete zde.

 


Studujete nebo se zajímáte o evropskou integraci?

Spojte se s námi přes facebook a získejte od nás další informace, zajímavosti, připravované akce, stáže, odborné exkurze… Spojení je jednoduché http://www.facebook.com/EvropskaIntegrace

 

EU