Navazující magisterský obor Evropská integrace

1. Profil oboru

Základní filozofie, hodnoty a teoreticko-metodologický profil oboru3-6-150x150

Cílem navazujícího magisterského studia oboru Evropská integrace je specializovat ekonomy pro oblast formování a výkonu politik Evropské unie a podnikání na jejím vnitřním trhu vybavené pokročilými teoretickými znalostmi z oblasti mezinárodní ekonomie a schopností strategického rozhodování v kontextu právního a podnikatelského prostředí Evropské unie. Základními hodnotami oboru jsou respekt k rozmanitosti evropské integrace a schopnost strategického rozhodování v širokých souvislostech s ohledem na trvale udržitelné zájmy České republiky a globální přesah evropského integračního procesu.

Typ studentů, pro které je obor vhodný

Obor je vhodný pro nadané ekonomy a absolventy mezinárodních politických vztahů s vynikající znalostí minimálně dvou světových jazyků, kteří se dlouhodobě zajímají o evropskou integraci, jsou schopni porozumět ekonomickým a politickým procesům v širokých ekonomických a mezinárodně-politických souvislostech a dovedou se efektivně prosazovat v rámci skupinových projektů v mezinárodních týmech.

Charakteristiky absolventů, uplatnění na trhu práce

Absolventi oboru jsou připraveni pro práci na výkonných a manažerských pozicích v orgánech Evropské unie, veřejné správě ČR, nevládních organizacích i ve firmách podnikajících na vnitřním trhu Evropské unie i na světových trzích, všude tam, kde se projevuje vliv aktivit Evropské unie.

 

2. Výstupy z učení

Odborné znalosti

Absolvent umí:

 

Odborné dovednosti

Absolvent umí:

 

Okruhy otázek k přijímací zkoušce

Na obor Evropská integrace lze skládat odbornou zkoušku shodnou jako na obor Mezinárodní obchod nebo na obor Mezinárodní politika a diplomacie. Platí proto okruhy:

Skladba hlavní specializace EI

Vzorové studijní plány a přehled povinných předmětů najdete zde.

 


Studujete nebo se zajímáte o evropskou integraci?

Spojte se s námi přes facebook a získejte od nás další informace, zajímavosti, připravované akce, stáže, odborné exkurze… Spojení je jednoduché http://www.facebook.com/EvropskaIntegrace

 

EU


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague