1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Profil katedry

Související stránky

Katedra světové ekonomiky poskytuje ostatním katedrám FMV i některým dalším fakultám VŠE makroekonomický teoretický rámec a jeho aplikaci na studium systémových souvislostí světové ekonomiky. Teoretické zázemí pro výuku poskytuje KSE svým aplikačním předmětům i ostatním katedrám FMV výukou předmětu 2SE221 Mezinárodní ekonomie, resp. 2SE201 Mezinárodní ekonomie, 2SE211 Seminář k Mezinárodní ekonomii a 2SE405 Mezinárodní ekonomie II.

Další klíčovou skupinou předmětů, kterou poskytuje KSE fakultě, jsou předměty aplikační. Zde se jedná zejména o předměty 2SE202 Světová ekonomika, 2SE430 Komparativní ekonomika, 2SE102 Geografie světového hospodářství a další.

Vedle toho KSE nadále rozvíjí odborné speciální předměty v rámci bakalářských a magisterských studijních programů FMV, a to zejména v hlavní specializaci Evropská integrace a vedlejších specializacích Evropská ekonomická integrace, Čínská studia a Rozvojová studia. Tyto předměty dotvářejí profil absolventa bakalářského i magisterského studijního programu a jsou i základem pro studium v doktorských studijních programech.

Vedoucí katedry

Vedoucí katedry je doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. – odborné zaměření na mezinárondí ekonomii a úlohu státu v globální ekonomice, ředitelka Centra evropských studií VŠE Praha.