Studijní obory

Katedra světové ekonomiky zajiš’tuje následující studijní obory a specializace:

Typ studia

Studijní plán

Studijní obor / Specializace

Navazující magisterský

E

Evropská integrace (EI)

Navazující magisterský

B

Hlavní specializace Evropská integrace (EI)

Navazující magisterský

D

Hlavní specializace Evropská integrace (EI)

Pětiletý magisterský

C

Hlavní specializace Evropská integrace (EI)

Vedlejší specializace

Evropská ekonomická integrace (2EE)

Vedlejší specializace

Rozvojová studia (2RS)

Vedlejší specializace

Čínská studia (2CS)


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague