1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Odborné životopisy členů katedry

Související stránky

doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.

Vedoucí Katedry světové ekonomiky

Doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. je vedoucí Katedry světové ekonomiky od září 2013. Od roku 2014 do roku 2016 byla proděkankou Fakulty mezinárodních vztahů pro vědu a doktorské studium. Na KSE působí od roku 2007 a v roce 2013 byla jmenována docentkou v oboru Světová ekonomika. Přednáší a cvičí mezinárodní ekonomii a dlouhodobě se též zabývá měnící se úlohou národních států v období globalizace (byla řešitelkou postdoktorského grantu zaměřeného na tuto problematiku). Byla ředitelkou Centra evropských studií Vysoké školy ekonomické v Praze.

doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc.

Doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc. Do roku 2003 byla členkou katedry hospodářské politiky, kde přednášela kromě kurzů hospodářské politiky (je spoluautorkou hlavních učebnic) zejména hospodářskou politiku EU a to jak česky, tak i anglicky (v evropsky akreditovaných CEMS kurzech) na VŠE a také problematiku české ekonomické transformace na FFUK a částečně i pro NYU (1998-99). Ve výuce evropské ekonomické integrace pokračuje i na katedře světové ekonomiky, jejíž členkou je od roku 2004. V rámci této své specializace byla jedním ze dvou Jean Monnet Chair v ČR pro obor Evropská ekonomická integrace. Hlavní výzkumné zaměření je na integrační politiky v rámci EU. V letech 1991-92 absolvovala studijní a přednáškový pobyt v rámci programu A.Hamilton Fellow na University of South Karolina a Michigan Technological University v USA. Kromě toho přednášela v zahraničí -Dánsko, Německo, Irsko, Polsko atd. Dlouhodobě působila jako předsedkyně Fulbright Alumni (ČAPF) a je členkou redakčního kruhu Nová Přítomnost. Doc. Němcová je garantkou vedlejší specializace Evropská ekonomická integrace.

doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D.

Doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D. působí jako odborný asistent na Katedře světové ekonomiky VŠE od roku 1991. Od roku 2008 je zástupcem vedoucí katedry. Specializuje se na vývoj ekonomiky a hospodářské politiky USA, komparativní ekonomiku vyspělých tržních ekonomik a společnou zemědělskou politiku EU. Podílel se na řešení řady výzkumných projektů na téma: vývoj světové ekonomiky od 90. let, procesy regionalizace a globalizace ve světové ekonomiky, euroatlantické vztahy. Na Katedře světové ekonomiky VŠE přednáší Mezinárodní ekonomii. Přednáší rovněž v anglickém jazyce (přednášky z americké ekonomiky a hospodářské politiky) a v doktorském studiu.

doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.

Doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. působí na Vysoké škole ekonomické od roku 1993 jako docent. Specializuje se na problematiku hospodářské politiky, evropské integrace a konkurenceschopnosti EU. Podílel se na řešení výzkumných úkolů VŠE na téma: strategie české hospodářské politiky k současnému rozšíření Evropské unie – kdy nahradit českou měnu eurem, vývoj cen aktiv – případ ČR, ekonomická teorie a česká ekonomika, atd. Absolvoval řadu zahraničních stáží: Univerzita Innsbruck (1996), Fachhoschule Aachen (1996, 1997, 1998), Univerzita Halle – Wittenberg (1998). Na katedře přednáší předmět Konkurenceschopnost Evropské unie v globální ekonomice a Úvod do rozvojové ekonomiky. Doc. Šaroch je garantem vedlejší specializace Rozvojová studia.

doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D.

Doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. je docentem na Katedře světové ekonomiky VŠE v Praze od roku 1994. Na katedře přednáší kursy Geoekonomika a Politická geografie. Dlouhodobě se zabývá regionální problematikou v prostoru Evropské unie se zaměřením na regionální rozvoj nových členských zemí EU v podmínkách jednotného vnitřního trhu a oblastí přeshraniční spolupráce v rámci euroregionů. Absolvoval několik zahraničních stáží a výzkumných pobytů k problematice regionálních otázek EU (University of Antwerp, Würtschafts Universität Wien, Universitat of Bari a MGIMO University Moskva).

doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.

Doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. je docentem Katedry světové ekonomiky a od roku 2012 je proděkanem Fakulty mezinárodních vztahů pro pedagogickou činnost. Vyučuje kurzy Světová ekonomika, Regionalismus ve světové ekonomice a International Economic Relations. Na Filosofické fakultě UK přednáší kurzy pro zahraniční studenty Recent Economic Development a Global Crisis. Docentem byl jmenován v roce 2014, a to v oboru Mezinárodní obchod. V roce 2009 získal doktorát v oboru Evropská studia, když obhájil disertační práci na téma Globální politická ekonomie nového regionalismu a Evropská unie; za tuto práci obdržel v roce 2009 Cenu za nejlepší doktorskou disertační práci na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE. Specializuje se na nový regionalismus, komparativní regionalismus a postavení Evropské unie v globální ekonomice. V roce 2007 absolvoval měsíční studijní pobyt na Renmin University of China v Pekingu. Na VŠE působí také jako člen Centra evropských studií a je členem redakce časopisu Současná Evropa. Doc. Hnát je garantem navazujícího magisterského oboru Evropská integrace.

doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.

Doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. pracuje na Katedře světové ekonomiky na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze od roku 2004. V současnosti působí jako odborná asistentka a vyučuje v rámci vedlejší specializace Čínská studia a předmět Světová ekonomika. V roce 2008 získala doktorát v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy, když obhájila disertační práci se zaměřeném na zdroje růstu současné japonské ekonomiky. Kromě japonské ekonomiky se dlouhodobě zabývá také problematikou zahraničně-obchodní politiky a nového regionalismu. Do listopadu 2009 působila v rámci VŠE jako asistentka ředitelky Centra evropských studií. Doc. Stuchlíková je garantkou vedlejší specializace Čínská studia.

Ing. Pavel Žamberský, Ph.D.

Pavel Žamberský působí jako odborný asistent na Katedře světové ekonomiky od 1.1.2007. V letech 1999 – 2004 působil na Katedře mezinárodního obchodu jako doktorand, asistent a odborný asistent. V roce 2003 obhájil disertační práci na téma Vnější ekonomická rovnováha České republiky a získal titul Ph.D. V letech 2004 – 2006 pracoval ve firmách se zahraničním vlastníkem jako finanční analytik a posléze jako finanční ředitel německé firmy Schwan Stabilo se sídlem v Českém Krumlově. V současné době přednáší na VŠE kurzy Mezinárodní ekonomie I a II. Dlouhodobě se zabývá problematikou mezinárodního obchodu, měnového kurzu a vnější rovnováhy. Z teritoriálního hlediska se zajímá zejména o ekonomický vývoj Ruské federace a její ekonomické vztahy s Českou republikou a Evropskou unií. V roce 2001 obdržel Cenu za publikační činnost studentů doktorského studia, v roce 2002 Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty českých vysokých škol.

Ing. Josef Bič, Ph.D.

Ing. Josef Bič, Ph.D. je odborným asistentem na Katedře světové ekonomiky, kde v roce 2010  získal doktorát v oboru Evropská studia, když obhájil disertační práci na téma Konkurenceschopnost jako základ ekonomické governance v Evropské unii. Přednáší v kurzech Hospodářské politiky a ekonomiky EU a Politiky EU. Vede rovněž semináře v kurzu Regionální trhy v globální perspektivě. Jeho publikační činnost je zaměřena na aktuální výzvy evropské integrace a členských zemí EU s důrazem na hospodářsko-politické a vnější ekonomické aspekty evropské integrace. V roce 2017 byl u vzniku studentského spolku European Horizons na FMV VŠE jako odborný supervisor.

Mgr. Jana Vlčková, Ph.D.

Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. je asistentkou Katedry světové ekonomiky od roku 2012. V roce 2014 obhájila disertační práci na téma Globální změny v rozmístění technologií a inovací se zaměřením na EU. Na katedře přednáší Geografii světového hospodářství v angličtině, Ekonomickou geografii Číny a Ekonomickou geografii Evropy vede semináře v předmětu Světová ekonomika a Regionální trhy v globální perspektivě.

Ing. Tereza De Castro, Ph.D.

Ing. Tereza De Castro je odbornou asistentkou Katedry světové ekonomiky od roku 2012. Na katedře vede semináře v předmětu Mezinárodní ekonomie a Regionální trhy v globální perspektivě. Dále se specializuje na rozvojovou problematikou, v jejímž rámci rovněž přednáší (Úvod do rozvojové ekonomiky, Institucionální ekonomie pro rozvoj).

Mgr. Jarolím Antal, Ph.D.

Mgr. Jarolím Antal, Ph.D. je odborným asistentem Katedry světové ekonomiky od roku 2014.  Na katedře přednáší Evropskou ekonomickou integraci a vede semináře v předmětu Světová ekonomika. Je ředitelem Centra evropských studií a  šéfredaktorem časopisu Současná Evropa.

Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D.

Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D. je odbornou asistentkou Katedry světové ekonomiky od roku 2014. Na katedře vede semináře v předmětu Mezinárodní ekonomie a Evropská ekonomická integrace.

Ing. Jiří Sejkora, Ph.D.

Ing. Jiří Sejkora, Ph.D. je odborným asistentem Katedry světové ekonomiky od roku 2015. Na katedře přednáší Rozvojovou ekonomiku a vede semináře v předmětech Světová ekonomika a Regionální trhy v globální perspektivě.

Ing. Jakub Jedlinský

Ing. Jakub Jedlinský je asistentem Katedry světové ekonomiky od roku 2016. Zároveň je studentem doktorského studia. Na katedře vede semináře Mezinárodní ekonomie 2 a přednáší specializované kurzy zaměřené na kryptoměny.

Ing. Ondřej Sankot

Ing. Ondřej Sankot je asistentem Katedry světové ekonomiky od roku 2017. Zároveň je studentem doktorského studia. Na katedře vede semináře ve Světové ekonomice a Mezinárodní ekonomii.

Interní doktorandi KSE:

Ing. Eliška Straková je interní doktorandkou Katedry světové ekonomiky od roku 2014.

Ing. Gabriel Hasík je interním doktorandem Katedry světové ekonomiky od roku 2016.

Ing. Eva Grebe je interní doktorandkou Katedry světové ekonomiky od roku 2017.

Ing. Dominik Proch je interním doktorandem Katedry světové ekonomiky od roku 2017.

Ing. Jana Bártová je interní doktorandkou Katedry světové ekonomiky od roku 2017.

Ing. Jan Krejčí je interním doktorandem Katedry světové ekonomiky od roku 2017.