Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Často kladené otázky – FAQ

Související stránky

Lze do soutěže přihlašovat i cizojazyčné práce?

Do soutěže je přípustné zasílat diplomové práce pouze v českém jazyce.

 

Může se do soutěže přihlásit rovněž student z kombinovaného studia?

Ano, může.

 

Do jaké míry musí diplomová práce souviset s Evropskou unií?

Jelikož se jedná o práce s tématikou EU, měla by být slova „EU“, „evropský“ atp. v názvu práce.

 

V které fázi projektu je třeba sepsat sylabus k diplomové práci?

V ideálním případě zašle autor diplomové práce zpracovaný sylabus spolu s přihláškou do soutěže. V zásadě je však také možnost sepsat sylabus v pozdější fázi projektu. Jedná se přibližně o období, kdy jsou napsány posudky hodnotitelů, a zasedne redakční rada, která rozhodne, že příspěvek autora byl vybrán k publikaci. Pak bude mít autor časový prostor ke zpracování sylabu, i když velmi krátký (cca 1 týden).