Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Rozšířené možnosti pro absolvování stáží

Související stránky

Odborné stáže na Úřadu vlády ČR v rámci studia hlavní specializace Evropská integrace a vedlejší specializace Evropská ekonomická integrace

Po možnosti absolvovat  zahraniční stáž v Bruselu na Stálém zastoupení ČR při EU vám nabízíme příležitost odborné stáže na Úřadu vlády České republiky v Sekci pro evropské záležitosti. Katedře světové ekonomiky se podařilo dojednat tři místa pro studenty, kteří je budou moci absolvovat od zimního semestru 2012/2013 v rámci předmětu 22F413 Odborná stáž krátkodobá ohodnoceného 6 kredity.

Výběrové řízení bude vyhlášeno se shodnými kritérii jako v případě zahraničních stáží v září 2012.

Využijte této příležitosti, která vám umožní nejen podílet se na chodu této instituce a získat zajímavý údaj v životopise, ale také nabýt potřebné praktické zkušenosti a důležité kontakty pro vaši budoucí profesi.

V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat tajemnici Katedry světové ekonomiky, Ing. Martinu Jiránkovou, Ph.D., která má odborné stáže na starosti.