Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v květnu 2018

Související stránky

27.4.2018

Katedra světové ekonomiky v souladu s Opatřením děkana FMV oznamuje, že termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v květnu 2018 je

27. dubna 2018 (do 13 hodin).

Při odevzdání je nutno předložit vytištěnou stránku z ISIS, z níž bude patrné, že práce byla do systému nahrána korektně a nelze ji již dále modifikovat. Práce se odevzdávají na sekretariátu KSE v době úředních hodin (aktuální přehled najdete zde).

Prezentace závěrečné práce si, prosím, připravte až pro samotnou obhajobu. Držte se katedrových instrukcí pro bakalářské a diplomové práce. Konkrétní data budou vypsána se začátkem zimního semestru.