1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v lednu 2018

Související stránky

8.12.2017

Katedra světové ekonomiky v souladu s Opatřením děkana FMV oznamuje, že termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v lednu 2018 (v InSIS) je

8. prosince 2017

Při odevzdání je nutno předložit vytištěnou stránku z InSIS, z níž bude patrné, že práce byla do systému nahrána korektně a nelze ji již dále modifikovat. Vytištěné práce se odevzdávají na sekretariátu KSE v pondělí 11. prosince do 14:00 hod. V případě dřívějšího odevzdání nejpozději do 7. prosince do 15:00 hod.

Prezentace závěrečné práce si, prosím, připravte až pro samotnou obhajobu. Držte se katedrových instrukcí pro bakalářské a diplomové práce.