1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v letním semestru 2017

Související stránky

28.4.2017

Katedra světové ekonomiky v souladu s Opatřením děkana FMV oznamuje, že termín odevzdání bakalářských a diplomových prací (do InSIS) pro obhajoby v letním semestru 2017 je

28. dubna 2017.

Tištěnou verzi kvalifikační práce je nutno předložit do 2. května 2017 do 15:30 hod spolu s vytištěnou stránku z InSIS, z níž bude patrné, že práce byla do systému nahrána korektně a nelze ji již dále modifikovat. V případě odevzdání práce 28. dubna noste práce nejpozději do 11:30 hod. Úřední hodiny budou výjimečně i ve čtvrtek 27. dubna do 15:30. Tedy jak úterý 2.5., tak i čtvrtek 27.4. budou dny s mimořádnými úředními hodinami.

Pozdně přinesené práce nebudou připuštěny k obhajobě ve zkouškovém období letního semestru. Práce se odevzdávají na sekretariátu KSE.

Prezentace závěrečné práce si, prosím, připravte až pro samotnou obhajobu. Držte se těchto instrukcí pro bakalářské a diplomové práce. Pokud jde o přihlášení k obhajobě, zapište si, prosím, pouze ten termín, který je určen pro vašeho vedoucího práce (uvedeno v poznámce k termínu). Konkrétní data budou vypsána později.