Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v září 2016

Katedra světové ekonomiky v souladu s Opatřením děkana FMV oznamuje, že termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v září 2016 je

29. června 2016

Při odevzdání je nutno předložit vytištěnou stránku z ISIS, z níž bude patrné, že práce byla do systému nahrána korektně a nelze ji již dále modifikovat. Práce se odevzdávají na sekretariátu KSE v době úředních hodin.

Prezentace závěrečné práce si, prosím, připravte až pro samotnou obhajobu. Držte se těchto instrukcí pro bakalářské a diplomové práce. Pokud jde o přihlášení k obhajobě, zapište si, prosím, pouze ten termín, který je určen pro vašeho vedoucího práce (uvedeno v poznámce k termínu). Konkrétní data budou vypsána později.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague