1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v září 2017

Související stránky

30.6.2017

Katedra světové ekonomiky v souladu s Opatřením děkana FMV oznamuje, že termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v září 2017 je

30. června 2017

Při odevzdání je nutno předložit vytištěnou stránku z ISIS, z níž bude patrné, že práce byla do systému nahrána korektně a nelze ji již dále modifikovat. Práce se odevzdávají na sekretariátu KSE v době úředních hodin (aktuální přehled najdete zde).

Prezentace závěrečné práce si, prosím, připravte až pro samotnou obhajobu. Držte se katedrových instrukcí pro bakalářské a diplomové práce. Konkrétní data budou vypsána se začátkem zimního semestru.