Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v září 2017

Katedra světové ekonomiky v souladu s Opatřením děkana FMV oznamuje, že termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v září 2017 je

30. června 2017

Při odevzdání je nutno předložit vytištěnou stránku z ISIS, z níž bude patrné, že práce byla do systému nahrána korektně a nelze ji již dále modifikovat. Práce se odevzdávají na sekretariátu KSE v době úředních hodin (aktuální přehled najdete zde).

Prezentace závěrečné práce si, prosím, připravte až pro samotnou obhajobu. Držte se katedrových instrukcí pro bakalářské a diplomové práce. Konkrétní data budou vypsána se začátkem zimního semestru.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague