1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Spolupracující instituce

Související stránky

FoRS

Od roku 2006 je Fakulta mezinárodních vztahů členem FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci. FoRS představuje platformu českých nevládních neziskových organizací (NNO), které se zabývají rozvojovou spoluprácí, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Od počátku roku 2008 jsme v rámci FoRS iniciovali vznik nové pracovní skupiny s názvem Rozvojová studia. Cílem pracovní skupiny je dát dohromady rostoucí odbornou základnu na českých vysokých školách zabývajících se výukou a výzkumem rozsáhlých témat týkajících se rozvojových zemí.

EADI

Již od roku 1996 jsme členem EADI – Evropské asociace rozvojových výzkumných a vzdělávacích institucí (European Association of Development Research and Training Institutes/Association europénne de recherche et de formation en matière de développement).

Tato prestižní evropská asociace představuje odbornou síť pro instituce zabývající se rozvojovými a regionálními studii v Evropě. Její členové zahrnují širokou škálu rozvojových výzkumných a vzdělávacích institucí, think tanků, orgánů státní správy, vědců a vědkyň z celé Evropy.

EADI vydává ve čtvrtletním intervalu prestižní evropský časopis s názvem The European Journal of Development Research, ve kterém pravidelně publikuje výstupy z nejen evropského, ale i „zámořského“ výzkumu v oblasti rozvojových studií.

Každé tři roky pořádá EADI výroční konferenci. Již 12. ročník proběhl ve dnech 24.-28. června 2008 v Ženevě. Více informací se dozvíte na speciálních stránkách konference.

Centrum evropských studií

Katedra světové ekonomiky dlouhodobě spolupracuje s Centrem evropských studií, které připravuje celou řadu akcí pro studenty, doktorandy i badatele.

CES