1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Mimosemestrální kurzy

Související stránky

Mimosemestrální kurzy KSE v ZS 2015/2016

Na ZS 2015/2016 připravila Katedra světové ekonomiky dva intenzivní kurzy hostujících profesorů. Registrovat si je můžete právě teď.

2SE431 Competing in Global Markets

Výuka bude probíhat od 2.11.2015 do 6.11.2015

Bublu Thakur-Weigold, Chair of Logistics Management, ETH Zurich

Mezinárodní obchod se obvykle studuje jako regulační rámec, tj. jakým způsobem vlády a organizace dohlíží na výměnu zboží, služeb a práce. Perspektiva tohoto interaktivního kurzu je založena na disciplíně, která má obrovský dopad na reálné rozhodování o globálním obchodu, ale v tradičních sylabech předmětů se objevuje jen zřídka. Na pokladu klasických případových studií aplikuje základy manažerského rozhodování a globálního supply chain managementu na konfiguraci globálního obchodu. Odpovídá tak na otázky kde vyrábět, s kým spolupracovat a co vyrábět.

Bublu Thakur-Weigold is a specialist in innovation diffusion and technology transfer. At ETH’s chair for Logistics Management, she is academic advisor to its MBA program in Supply Chain Management, in addition to working on special research projects. She is a partner at e3 associates International, a boutique consulting firm which helps companies to succeed using process innovation. At Hewlett-Packard in Germany, she worked as an internal supply chain consultant, instructor, and program manager. This followed the 10 years of experience she gained in IT and process consulting, working with multinational clients from heavy manufacturing, consumer packaged goods, and the telecommunications industry.

2SE328 Ekonomika a obchod Honkongu – anglicky

Kurz seznámí studenty s hlavními trendy a makroekonomickou situací Hongkongu, zejména s jeho postavením z hlediska mezinárodního obchodu, finančních a kapitálových toků. Pozornost bude věnována charakteristice ekonomiky Hongkongu (jeho silným a slabým stránkám), jeho vazbě na pevninskou Čínu a významu v regionálním i světovém obchodu.

Výuka bude probíhat od 19.10.2015 do 21.10.2015; hostující profesor K. Zapletalová, Hongkongská obchodní rada v Praze

Mimosemestrální kurzy KSE v LS 2014/2015

2SE306 Analýza konkurenceschopnosti v Evropské unii – anglicky

Cílem kurzu je poskytnout pohled na vývoj konceptu konkurenceschopnosti zemí v ekonomické teorii, od Ricardovho modelu komparativních výhod po ekonomii v indexu globální konkurenceschopnosti Světového ekonomického fóra. Pojem konkurenceschopnost bude ilustrován na příkladu EU. EU a její členské státy budou posuzovány s ohledem na jejich míru konkurenceschopnosti v globálním kontextu.

Kurz je vyučován hostující profesorkou A.Pelle ze Szegedské univerzity, ve dnech 20. – 24.4.2015, od 9:00 – 13.00, 20. – 23.4. na RB338, 24.4. na NB457.

2SE324 Understanding International Economic Order

Kurz je vyučován hostujícím profesorem G. Kutasim z Corvinus University of Budapest ve dnech 24.–26.3.2015, 9:00-16:00 a 27.3.2015, 13:00–16:00. 24.-26.3. na NB474 a 27.3. na RB338.

Předmět se zaměřuje na vztah mezi ekonomickou a politickou silou, bohatstvím a ekonomickou vyspělostí a fungováním moderní světové ekonomiky. Zkoumá způsoby, kterými ekonomické, politické a sociální síly ovlivňují politické rozhodování států, firem a jednotlivců v mezinárodním obchodě, investování a měnových záležitostech. V kontextu tradic mezinárodní politické ekonomie zkoumá kurz také to, jak mezinárodní ekonomické dění ovlivňuje hospodářskou politiku zemí a jak globalizovaná světová ekonomika mění pojetí národní konkurenceschopnosti.

2SE432 Čínská ekonomika – anglicky

Kurz seznámí studenty s makroekonomickou situací Číny, aspekty její měnové a fiskální politiky a mechanismy reakce Číny na globální finanční a ekonomickou krizi skrze vývoj inflace, nezaměstnanosti, ekonomického růstu, obchodní bilance a kurzu jüanu. Zvláštní pozornost bude zaměřena na aktuální vývoj Číny (zejména po roce 2006, kdy skončilo přechodné období po vstupu Číny do WTO.

Kurz je vyučován hostující profesorkou Bai Jie z Shandong University of Finance and Economics, ve dnech 13.,14.,16. a 17.4.2015, 9:15-15:30, na NB458.

Mimosemestrální kurzy KSE v ZS 2014/2015

2SE431 Competing in Global Markets

mimosemestrální kurz proběhne od 10.11.2014 do 14.11.2014

Bublu Thakur-Weigold, Chair of Logistics Management, ETH Zurich

Mezinárodní obchod se obvykle studuje jako regulační rámec, tj. jakým způsobem vlády a organizace dohlíží na výměnu zboží, služeb a práce. Perspektiva tohoto interaktivního kurzu je založena na disciplíně, která má obrovský dopad na reálné rozhodování o globálním obchodu, ale v tradičních sylabech předmětů se objevuje jen zřídka. Na pokladu klasických případových studií aplikuje základy manažerského rozhodování a globálního supply chain managementu na konfiguraci globálního obchodu. Odpovídá tak na otázky kde vyrábět, s kým spolupracovat a co vyrábět.

Bublu Thakur-Weigold is a specialist in innovation diffusion and technology transfer. At ETH’s chair for Logistics Management, she is academic advisor to its MBA program in Supply Chain Management, in addition to working on special research projects. She is a partner at e3 associates International, a boutique consulting firm which helps companies to succeed using process innovation. At Hewlett-Packard in Germany, she worked as an internal supply chain consultant, instructor, and program manager. This followed the 10 years of experience she gained in IT and process consulting, working with multinational clients from heavy manufacturing, consumer packaged goods, and the telecommunications industry.

2SE434 Změny v čínské společnosti – anglicky

mimosemestrální kurz proběhne ve dnech 18. – 28. 11. 2014

Mimosemestrální kurz 2SE434 – Změny v čínské společnosti (anglicky) vypisuje Katedra světové ekonomiky jako volitelný kurz pro studenty Fakulty mezinárodních vztahů i dalších fakult VŠE, s cílem rozšířit nabídku předmětů úspěšné vedlejší specializace Čínská studia (podrobněji viz stránky http://kse.vse.cz/vedlejsi-specializace/cinska-studia/) o další důležité aspekty vývoje čínské ekonomiky a společnosti. Tří-kreditový kurz studenty seznámí s významnými dlouhodobými trendy, se současným stavem a problémy čínské společnosti, včetně možných dopadů těchto změn na globální ekonomiku. Přednáší čínská lektorka, paní Qi Hudečková, která získala doktorský titul v Číně (Nanjing Agricultural University, s dizertací na téma „Local Knowledge as Cognitive Practice“) a má zkušenosti s přednášením na univerzitách v Číně i na VŠE.

2SE433 Mezinárodní ekonomie a obchod: úvod do numerických modelů

mimosemestrální kurz proběhne od 1.12.2014 do 5.12.2014

Prof. Gilbert má bohaté zkušenosti z oblasti teorie a politiky mezinárodního obchodu. Mimo jiné, působil v UNESCAP v divizích Poverty and Development a International Trade and Investment. Byl také výzkumným ekonomem v APEC Study Centre of New Zealand. Velká část jeho práce se věnuje oblasti regionálních obchodních dohod Asie a Pacifiku.

Tento 3ECTS kurz je převážně zaměřený na studenty magisterského studia a mladé výzkumné pracovníky v oblasti mezinárodního obchodu, kteří by si rádi osvojili a rozvinuli dovednosti modelování všeobecné rovnováhy (Comptutable general equilibrium, CGE). Výpočet všeobecné rovnováhy je technika, která je široce rozšířená pro simulaci efektů změn v obchodní politice dané ekonomiky. Tento krátký kurz poskytuje teoretický a praktický úvod do vytváření a používání CGE modelů v teorii a politice mezinárodního obchodu. Kurz zpřístupňuje CGE modelování všem, kteří mají základy mikroekonomie, mezinárodní ekonomie nebo teorie mezinárodního obchodu.

Mimosemestrální kurzy KSE v LS 2012/2013

Na LS 2012/2013 připravila Katedra světové ekonomiky čtyři intenzivní kurzy hostujících profesorů. Registrovat je můžete právě teď.

2SE324 Understanding International Economic Order

mimosemestrální kurz proběhne od 13.5.2013 do 17.5.2013

Gábor Kutasi, PhD., Corvinus University of Budapest

Předmět se zaměřuje na vztah mezi ekonomickou a politickou silou, bohatstvím a ekonomickou vyspělostí a fungováním moderní světové ekonomiky. Zkoumá způsoby, kterými ekonomické, politické a sociální síly ovlivňují politické rozhodování států, firem a jednotlivců v mezinárodním obchodě, investování a měnových záležitostech. V kontextu tradic mezinárodní politické ekonomie zkoumá kurz také to, jak mezinárodní ekonomické dění ovlivňuje hospodářskou politiku zemí a jak globalizovaná světová ekonomika mění pojetí národní konkurenceschopnosti.

2SE431 Competing in Global Markets

mimosemestrální kurz proběhne od 16.4.2013 do 22.4.2013

Bublu Thakur-Weigold, Chair of Logistics Management, ETH Zurich

Mezinárodní obchod se obvykle studuje jako regulační rámec, tj. jakým způsobem vlády a organizace dohlíží na výměnu zboží, služeb a práce. Perspektiva tohoto interaktivního kurzu je založena na disciplíně, která má obrovský dopad na reálné rozhodování o globálním obchodu, ale v tradičních sylabech předmětů se objevuje jen zřídka. Na pokladu klasických případových studií aplikuje základy manažerského rozhodování a globálního supply chain managementu na konfiguraci globálního obchodu. Odpovídá tak na otázky kde vyrábět, s kým spolupracovat a co vyrábět.

Bublu Thakur-Weigold is a specialist in innovation diffusion and technology transfer. At ETH’s chair for Logistics Management, she is academic advisor to its MBA program in Supply Chain Management, in addition to working on special research projects. She is a partner at e3 associates International, a boutique consulting firm which helps companies to succeed using process innovation. At Hewlett-Packard in Germany, she worked as an internal supply chain consultant, instructor, and program manager. This followed the 10 years of experience she gained in IT and process consulting, working with multinational clients from heavy manufacturing, consumer packaged goods, and the telecommunications industry.

2SE432 Čínská ekonomika

mimosemestrální kurz proběhne od 23.4.2013 do 7.5.2013

prof. Liu Xinying, Shandong University of Finance and Economics, China

Kurz seznámí studenty s makroekonomickou situací Číny, aspekty její měnové a fiskální politiky a mechanismy reakce Číny na globální finanční a ekonomickou krizi skrze vývoj inflace, nezaměstnanosti, ekonomického růstu, obchodní bilance a kurzu jüanu. Zvláštní pozornost bude zaměřena na aktuální vývoj Číny (zejména po roce 2006, kdy skončilo přechodné období po vstupu Číny do WTO.

2SE325 Postavení subsaharské Afriky ve světové ekonomice

mimosemestrální kurz proběhne od 2.5.2013 do 17.5.2013

Lydie Boka-Mene, Manažerka společnosti StrategiCo se sídlem v Lille, Francie

Cílem předmětu je vysvětlit studentům teorii rozvojové ekonomiky aplikované na Afriku a výzvy a příležitosti, se kterými se Afrika potýká v současném měnícím se světě. Kurz pokryje teorie pracovních trhů, úvěrování a investice, sociální rozvoj, mezinárodní obchod, komodity a nerovnosti. Kurz bere v úvahu význam ekonomického rozvoje, měření rozvoje v Africe, roli vládní politiky a také hlavní faktory (přírodní zdroje, vládní politika) a hráče (Evropa, USA, Asie). Budou také vyloženy nástroje na měření rizik v Africe za použití jedinečné metodiky vyvinuté StrategiCo, vedoucí firmy v analýze a předpovědění rizika.

_________________________

Katedra světové ekonomiky FMV pro Vás připravila 3- kreditový mimosemestrální kurz v angličtině pro magisterské studium

2SE428 The Evolution of the China’s monetary policy and the development of China’s financial market

který se uskuteční od 19. do 25. dubna 2012

více informací»

_________________________

Katedra světové ekonomiky FMV pro Vás připravila 3- kreditový mimosemestrální kurz v angličtině

2SE324 Understanding International Economic Order

který se uskuteční od 24. do 27. října 2011

více informací»

_________________________

Katedra světové ekonomiky FMV pro Vás připravila 3- kreditový mimosemestrální kurz v angličtině

2SE325 Postavení subsaharské Afriky ve světové ekonomice

který se uskuteční od 18. do 26. října 2011

více informací»

_________________________

Katedra světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů VŠE vypisuje pro studenty bakalářského studia 3-kreditový mimosemestrální kurz v anglickém jazyce s názvem:

2SE322 China’s Foreign Trade and Investment

který se uskuteční od 15. do 23. března 2011

více informací»

_________________________

Katedra světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze připravila pro studenty magisterského studia 3-kreditový mimosemestrální kurz v anglickém jazyce

2SE415 Řízení trans-nacionálních společností v čínském prostředí

který se uskuteční od 15. do 24. března 2011

více informací»

_________________________

Katedra světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze připravila pro studenty magisterského studia mimosemestrální kurz v anglickém jazyce  za 3 ECTS

2SE427 Crisis Management in Russia

který se uskuteční od 8. do 10. března 2011

více informací»

_________________________

Katedra světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze připravila pro studenty bakalářského studia mimosemestrální kurz v anglickém jazyce za 3 ECTS

2SE206 Hospodářská a obchodní politika Ruska

který se uskuteční od 29. listopadu do 3. prosince 2010

více informací»

_________________________

Katedra světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze připravila pro studenty bakalářského studia mimosemestrální kurz v anglickém jazyce za 3 ECTS

2SE326 Světová ekonomika: geoekonomický pohled

který se uskuteční od 22. do 26. listopadu 2010

více informací»

_________________________

Katedra světové ekonomiky FMV pro studenty magisterského studia připravila 3- kreditový mimosemestrální kurz v angličtině

2SE415 Řízení trans-nacionálních společností v čínském prostředí

který se uskuteční od 28. dubna 2010 do 6. května 2010

více informací»

mimosemestrální kurz byl zrušen, zájemcům se velmi omlouváme

_________________________

Katedra světové ekonomiky FMV pro studenty magisterského studia připravila 3- kreditový mimosemestrální kurz v angličtině

2SE425 INTERNATIONAL MARKETING – čínské případové studie

který se uskuteční od 28. dubna 2010 do 6. května 2010

více informací»

mimosemestrální kurz byl zrušen, zájemcům se velmi omlouváme

_________________________

Katedra světové ekonomiky FMV pro Vás připravila 3- kreditový mimosemestrální kurz v angličtině

2SE324 Understanding International Economic Order

který se uskuteční od 12. dubna 2010 do 15. dubna 2010

více informací»

_________________________

Centrum evropských studií VŠE v Praze, Konrad-Adenauer-Stiftung a Katedra světové ekonomiky FMV pro Vás připravili 3- kreditový mimosemestrální kurz

2SE418 NATO and EU after Enlargement (v angličtině)

který se uskuteční od 12. října 2009 do 16. října 2009

více informací»

_________________________

Katedra světové ekonomiky
Fakulta mezinárodních vztahů
připravila pro všechny studenty
magisterského a navazujícího magisterského studia
3-kreditový mimosemestrální kurz v anglickém jazyce

2SE421 „International Finance“

který se uskuteční od 8. do 11. června 2009

více informací»

_________________________

Centrum evropských studií
a Katedra světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů VŠE

vypisují
3 kreditový mimosemestrální kurz

2SE323 „Simulace rozhodovacích procesů EU„

který se uskuteční od 20. dubna do 29. dubna 2009

více informací»

_________________________

Katedra světové ekonomiky
Fakulty mezinárodních vztahů V
ŠE
vypisuje
3 kreditový mimosemestrální kurz

2SE322 „China’s Foreign Trade and Investment„

který se uskuteční od 30. března do 8. dubna 2009

více informací»

další paralelka»

_________________________

Katedra světové ekonomiky
ve spolupráci s Centrem výzkumu rozvojových ekonomik a
Ministerstvem zahraničních věcí ČR

vypisují pro studenty magisterského a doktorského stupně studia
VŠE v Praze mimosemestrální kurz

2SE420 Trade in Developing Countries

který se uskuteční 16. 2. 2009 až 20. 2. 2009

více informací»

_________________________

Centrum evropských studií VŠE v Praze, Konrad-Adenauer-Stiftung a Katedra světové ekonomiky FMV pro Vás připravili 3- kreditový mimosemestrální kurz 2SE418

NATO and EU after Enlargement (v angličtině)

který se uskuteční 24. 11. 2008 až 28. 11. 2008

více informací»

_________________________
Katedra světové ekonomiky
vypisuje mimosemestrální kurz v anglickém jazyce s názvem

DEVELOPMENT PROJECT MANAGEMENT

Kurz proběhne pod vedením kanadské univerzitní profesorky, paní Maureen Wodhouse (Saint Mary university, Halifax),

ve dnech 18.-22. února 2008, a to každý den vždy od 9:00 – 14:30h.

Více informací o kurzu se dozvíte na http://rst.vse.cz

_________________________

Katedra světové ekonomiky ve splupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR vypisuje mimosemestrální kurz v angličtině s názvem:

Development Economics

Kurz proběhne ve dnech od 3.-7.12.2007 vždy od 9:15 – 14:15 (místnost bude upřesněna).

Kurz povede Najma Sharif
(http://sobey.smu.ca/biographies/faculty/najma-sharif.html ), profesorka ekonomie ze Saint Mary´s univerzity v Halifaxu (Kanada).

Obsah kurzu, včetně podmínek ukončení, odpovídá akreditaci kurzu SE508. Kurz je určen pro vsechny studenty VŠE studující ve studijním programu C nebo D (staré studijní programy).

Zápis probíhá individuálně u ing. Terezy Němečkové, email: nemecte@vse.cz , telefon 224 095 279.

Kapacita je omezena pro 25 studentů!

_________________________

Katedra světové ekonomiky vypisuje pro ZS 2007/2008 mimosemestrální kurz:

2SE410

Na termín 8.10.2007 až 11.10.2007 byl pro studenty VŠE vypsán mimosemestrální kurz v němčině na téma:

Geschichte, Aufbau und wirtschaftliche Folgen der Systeme der sozialen Sicherung in der Europäischen Union

Přednáší: Prof. Dr. Hermann von Laer
Universita Vechta, SRN
Garant: doc. Ingeborg Němcová (KSE)

Další informace:

Počet ECTS kreditů: 3
Forma: 2 hodiny přednášek/0 hodin seminář
Ukončení kurzu: test

Termín a místo:
8.10.2007 až 11.10.2007
Pondělí až čtvrtek, 8.45-14.30, 338 RB

Veškeré další podrobnosti (anotace, cíl, metody výuky, literatura) naleznete v akreditačním spise předmětu na systému PES pod identem 2SE410