1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vědecké projekty

Související stránky

Katedra mezinárodního obchodu se zapojuje do řady vědecko-výzkumných aktivit. K nejvýznamnějším patří zapojení do výzkumných záměrů Fakulty mezinárodních vztahů, zpracování grantových projektů, organizace diskuzních seminářů, mezinárodních konferencí a zapojení do mezinárodních vědecko-výzkumných sítí.

Výzkumný záměr FMV

Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti

Granty KSE

 • Úloha národních států v období globalizace (ekonomický aspekt)
  GA ČR
  Doba řešení: 2008 – 2010
  Řešitel: Ing. Martina Jiránková, Ph.D.
 • Klastry – nástroj regionální ekonomické konkurenceschopnosti (teorie a případová studie České republiky a vybraných zemí Evropské unie)
  GA ČR
  Doba řešení: 2008 – 2009
  Řešitel: Ing. Josef Abrhám, Ph.D.
 • Energetická náročnost: determinanta změn toků fosilních paliv a implikace pro EU a Českou republiku
  GA ČR
  Doba řešení: 2007 – 2008
  Řešitel: PaedDr. Milan Vošta, Ph.D.
 • Regionalismus a multilateralismus: základy nového světového řádu?
  GA ČR
  Doba řešení: 2007 – 2009
  Řešitel: Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
 • Vnitřní trh mezi zeměmi Visegrádské čtyřky: fungování a efekty
  GA ČR
  Doba řešení: 2007 – 2009
  Řešitel: Doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc.
 • Nový regionalismus: teorie a případové studie (Evropská unie)
  GA ČR
  Doba řešení: 2004 – 2006
  Řešitelka: Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Mezinárodní projekty

 • The Impact of EU Enlargement on European Integration and the Global Political Economy” – spoluřešitelé v rámci výzkumné skupiny: „The New Member States and their Economic Integration with EU
  Projekt EU: Center for Applied Policy Research (C•A•P) na Ludwig-Maximilians-University, Mnichov a Centra evropských studií na Renmin University Doba řešení: 2006 – 2007
  Řešitelka: Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Interní grantové projekty

 • Energie – strategický faktor závislosti Evropy
  IGA VŠE
  Doba řešení:2005 – 2006
  Řešitel: Prof. Ing. Vladimír Jeníček, DrSc.
 • Subregionalismus v rámci Evropské unie
  IGA VŠE
  Doba řešení: 2005 – 2006
  Řešitel: Ing. Pavel Hnát
 • Pozice nových členských zemí v EU
  FMV VŠE
  Doba řešení: 2006
  Řešitelka: Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
 • Proměny světové ekonomiky – teorie a realita
  FMV VŠE
  Doba řešení: 2005
  Řešitel: Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.