Vědecké projekty

Katedra mezinárodního obchodu se zapojuje do řady vědecko-výzkumných aktivit. K nejvýznamnějším patří zapojení do výzkumných záměrů Fakulty mezinárodních vztahů, zpracování grantových projektů, organizace diskuzních seminářů, mezinárodních konferencí a zapojení do mezinárodních vědecko-výzkumných sítí.

Výzkumný záměr FMV

Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti

Granty KSE

Mezinárodní projekty

Interní grantové projekty


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague