Věda a výzkum

Publikační činnost

Kompletní informace o všech publikacích členů a doktorandů Katedry světové ekonomiky jsou v databázi Publikační činnosti VŠE (PC VŠE).

Vědecké projekty

Katedra světové ekonomiky se zapojuje do řady vědecko-výzkumných aktivit. K nejvýznamnějším patří zapojení do výzkumných záměrů Fakulty mezinárodních vztahů, zpracování grantových projektů, organizace diskuzních seminářů, mezinárodních konferencí a zapojení do mezinárodních vědecko-výzkumných sítí.

Výzkumnou a publikační činnost provádí Katedra světové ekonomiky také v rámci specializovaných zakázek pro firmy. V roce 2015 jsme zpracovali komplexní studii Vliv trhu práce na ekonomickou výkonnost a konkurenceschopnost České republiky pro Škoda Auto, a.s. V současné době provádíme tržní analýzy a analýzy zapojení do globálních hodnotových řetězců na základě konkrétních poptávek firem.

 

Granty KSE národního významu

 

Mezinárodní projekty

 • 2019: Effects of Industry 4.0 on FDI in the Visegrád countries (Visegrad Fund)
  • doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D.
  • Ing. Josef Bič, Ph.D.
 • 2015: How to benefit from Global Value Chains? – Implications for the V4 Countries (Visegrad Fund)
  • Mgr. Jarolím Antal, Ph.D., Centrum evropských studií a Katedra světové ekonomiky
  • Mgr. Jana Vlčková, Ph.D., Katedra světové ekonomiky
  • Ing. Tereza De Castro, Ph.D., Katedra světové ekonomiky
 • 2015: Mutual Relations between the Republic of Korea and V4 Countries in trade and investment (Visegrad Fund)
  • doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D., Katedra světové ekonomiky
  • doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D, Katedra světové ekonomiky
  • Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., Katedra mezinárodního obchodu
  • Ing. Ondřej Sankot, interní doktorand, Katedra světové ekonomiky
 • 2013 – 2013: Current Trends and Perspectives in Development of China-V4 Trade and Investment (Visegrad Fund)
 • The Impact of EU Enlargement on European Integration and the Global Political Economy” – spoluřešitelé v rámci výzkumné skupiny: „The New Member States and their Economic Integration with EU
  Projekt EU: Center for Applied Policy Research (C•A•P) na Ludwig-Maximilians-University, Mnichov a Centra evropských studií na Renmin University Doba řešení: 2006 – 2007
  Řešitelka: Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Výzkumný záměr FMV

Interní grantové projekty