Podrobný profil vedlejší specializace Čínská studia

Garant: doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D., Katedra světové ekonomiky

Vedlejší specializace Čínská studia je určena studentům, kteří chtějí aktivně rozšířit profil své hlavní specializace o specifika vývoje a fungování expandující čínské ekonomiky a podnikání na jejím stále perspektivnějším trhu. Studentům nabízí vyvážené a komplexní znalosti čínských historických specifik; prostorové organizace sociálně-ekonomického systému Číny a její regionální diferenciace; ekonomického systému a fungování čínské ekonomiky (včetně jejích silných a slabých stránek); příležitostí a možností obchodování a podnikání na čínském trhu, jakož i okolností obchodního a diplomatického jednání s čínskými partnery. Absolventi rozumějí základním trendům ve vývoji čínské ekonomiky a na základě jejího vývoje dokáží zhodnotit aktuální stav perspektivy dalšího směřování čínského ekonomického systému. V oblasti diplomatického a obchodního jednání získají absolventi i dovednosti a návyky, jež umožní zvolit vhodné postupy při navazování, rozvíjení a udržování vzájemných česko-čínských (evropsko-čínských) vztahů. Absolventi vedlejší specializace jsou připraveni pro práci na výkonných i manažerských pozicích v zahraničním obchodu a na specifika podnikání na čínském trhu, pro působení v diplomacii, v orgánech veřejné/státní správy a ve vládních i nevládních organizacích s regionální i globální působností, příp. ve zpravodajských médiích.

Výstupy z učení

Odborné znalosti

Absolvent umí:

Odborné dovednosti

Absolvent umí:

 

Podmínky vstupu do vedlejší specializace:  nejsou stanoveny.

Kapacita na semestr:  50

Nutno získat celkem 30 ECTS kreditů (24 kreditů v rámci povinných předmětů a 6 kreditů v rámci volitelných předmětů).

 

I. Povinné předměty – 24 kreditů v následující skladbě:

Ident Název předmětu EC hodin Ukončení
2SE532* Ekonomická geografie Číny 6 2/2 zkouška
2SE533* Čínská ekonomika (v regionálním a světovém kontextu) 6 4/0 zkouška
2OP531* Obchod a podnikání v Číně 6 4/0 zkouška
2SM558* Čína v mezinárodní politice a diplomacii – anglicky 6 4/0 zkouška

* Z předmětů označených hvězdičkou se skládá státní zkouška.

 

II. Volitelný předmět ze skupiny – 6 kreditů:

 

Povinné předměty vedlejší specializace 2CS jsou vypisovány zpravidla jen jednou za akademický rok.

K termínu vypisování volitelných předmětů viz InSIS.

Zimní semestr Letní semestr
2SE532 Ekonomická geografie Číny 2SE533 Čínská ekonomika (v regionálním a světovém kontextu)
2OP531 Obchod a podnikání v Číně
2SM558 Čína v mez. politice a diplomacii – anglicky

 

Konkrétní informace poskytne doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague