Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Evropská ekonomická integrace

Proč bych měl(a) jít studovat vedlejší specializaci 2EE?

  • získám důležité a relevantní znalosti a dovednosti  nutné pro rozhodování podnikového a veřejného sektoru spjaté s vyhodnocením dopadů činnosti EU na ekonomiky v členských státech. Významnou část tvoří prakticky orientované kurzy orientované na projektové řízení, podnikání na vnitřním trhu nebo oblast práva.
  • můžu absolvovat kurzy s významným zastoupením odborníků z praxe (ze soukromého i veřejného sektoru); příkladem mohou být přednášky představitelů např. České spořitelny, a. s.; Raven EU Advisory, Centra pro regionální rozvoj nebo MMR ČR, MF ČR, MPO, ÚV ČR, Evropské komise ad, které se uskutečnily v minulosti.
  • mám možnost získat Certifikát Evropských studií, který uděluje Centrum evropských studií VŠE v Praze a Fakulta mezinárodních vztahů VŠE společně s Úřadem Vlády České republiky a EU Office České spořitelny. Tento certifikát dokládá získání dostatečně širokých i hlubokých znalostí o evropské integraci a ekonomické charakteristice a rozdílech v ekonomikách členských zemí EU. Je další z komparativních výhod, které mohou získat naši absolventi, v jejich postavení na trhu práce.
  • mám možnost absolvovat stáž v Bruselu  v podobě praxe na Stálém zastoupení ČR při EU nebo v Česku na Úřadu vlády ČR (Sekce pro evropské záležitosti) či relevantním ministerstvu, příp. u dalších institucí, které mají vazbu na evropskou integraci. Praxe je uskutečněna ve formě studia volitelného předmětu (např. v případě praxe na Stálém zastoupení ČR při EU budou stážisté navštěvovat konference a jednání pracovních skupin Rady EU či vypracovávat další úkoly podle zadání vedoucí(ho) úseku).
  • získám příležitost zapojit se do aktivit Centra evropských studií VŠE, které je nositelem projektů s aktuálními tématy evropské integrace, organizuje významné konference a jiné podobné akce s významnými představiteli akademické, podnikové a veřejné sféry; a to buď přímo, nebo prostřednictvím vyučujících, kteří jsou do činnosti tohoto centra zapojeni.
  • mám-li zájem zapojit se do výzkumných akademických aktivit, mohu tak učinit prostřednictvím vyučujících, kteří bývají garanty studentských výzkumných projektů (Interní grantové soutěže VŠE v Praze), nebo jako pomocná vědecká síla na Katedře světové ekonomiky či Centra evropských studií.
  • budu odborně připraven ke studiu na doktorském stupni v oboru Evropská studia.

 

Podmínky pro přijetí na specializaci 2EE:

  • studenti všech navazujících magisterských studijních programů nemusí absolvovat žádné přijímací řízení (výběrové řízení je realizováno pouze v případě stáží)
  • studium EEI je vzhledem k výše uvedenému vhodnou kombinací (doplňkem) pro studenty, kteří se specializují v oborech mezinárodně ekonomicky či politicky orientovaných

Studujete nebo se zajímáte o evropskou integraci?

Spojte se s námi přes facebook a získejte od nás další informace, zajímavosti, připravované akce, stáže, odborné exkurze… Spojení je jednoduché http://www.facebook.com/EvropskaIntegrace