Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Vyhlášení výsledků 1. kola projektu Laboratoř EU: sborník nejlepších diplomových prací s tématikou EU

Související stránky

Ve sborníku nejlepších diplomových prací byly publikovány sylaby následujících diplomových prací:

 

Grulichová Zuzana:  Změna role předsednictví po Lisabonské smlouvě na příkladu Španělska a Belgie

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, obor Západoevropská studia

 

Horník Matěj: Evropská identita u politických představitelů – případová studie České republiky

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, obor Evropská studia

 

Húšťavová Lucia: Odvody na veřejné zdravotní pojištění koordinované právem Evropské unie

Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Obor Právo a právní věda

 

Ivanov Vladimir: Politické vztahy Ruska a Evropské unie

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, obor Mezinárodní politika a diplomacie

 

Kný Daniel: Referenda o „Evropské ústavní smlouvě“: Evropská identita jako perspektiva zkoumání

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, obor Politologie

 

Nežiková Terézia: Teoretická reflexe integrace Islandu do Evropské unie: neofunkcionalismus a liberální intergovernmentalismus

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, obor Mezinárodní vztahy

 

Pavelka Tomáš: Arbitralita protisoutěžních dohod v právu Evropské unie

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, obor Právo a právní věda

 

Pittner Radoslav: Parlamentná kontrola vlády v oblasti európskych záležitostí (prípadová studia NRSR)

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, obor Evropská studia

 

Sladičeková Eva: Politika štátov Euróskej únie voči imigrácii z tretích krajín po roku 2000: prípad Švédska, Nemecka a Talianska

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, odbor Medzinárodné vzťahy

 

Voborníková Tereza: Regulace v zemědělství – aplikace na trh s mlékem

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, obor Právo a právní věda

 

Zábražná Adéla: Premena menovej politiky ECB v dôsledku finančnej a dlhovej krízy

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, obor Politologie.

 

Na 1. – 3. místě se ze zveřejněných prací umístily diplomové práce autorů:

 

  1. Mgr. Radoslava Pittnera, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, obor Evropská studia,
  2. Ing. Adély Zábražné, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, obor Politologie,
  3. Mgr. Terézie Nežikové, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, obor Mezinárodní vztahy.

 

Sborník prací je k dispozici zde.

Děkujeme všem za účast v projektu a autorům oceněných i zveřejněných prací srdečně blahopřejeme!