Vyučované předměty

Zajímáte se o studium předmětů KSE?

Zaujala vás témata, kterým se věnuje Katedra světové ekonomiky? Naše předměty můžete studovat v rámci programů FMV:

Anebo se staňte naším doktorandem na oboru Mezinárodní ekonomické vztahy:

  • Zajímáte se o studium předmětů KSE?
  • Zajímáte se o studium předmětů KSE?
Ident Název Garant
2SE101 Geoekonomika doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D.
2SE103 Politická geografie doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D.
2SE154 Geografie mezinárodních vztahů - anglicky doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D.
2SE205 Úvod do rozvojové ekonomiky prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.
2SE209 Japonská ekonomika doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.
2SE211 Seminář k Mezinárodní ekonomii doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.
2SE222 Mezinárodní ekonomie doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.
2SE324 Souvislosti mezinárodního ekonomického řádu - anglicky doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
2SE327 Ekonomický potenciál regionu Blízkého východu a Severní Afriky - anglicky Ing. Tereza De Castro, Ph.D.
2SE330 Odvětvová ekonomika a průmysl Číny - anglicky doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.
2SE414 Ekonomická integrace v Latinské Americe - španělsky, anglicky doc. RNDr. Václav Kašpar, CSc.
2SE437 Ekonomie evropské integrace - anglicky Ing. Josef Bič, Ph.D.
2SE633 Ekonomická geografie a vývoj rozvíjejících se trhů - anglicky doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D.
3BS032 World Economy Trends doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.