Vyučované předměty

Zajímáte se o studium předmětů KSE?

Zaujala vás témata, kterým se věnuje Katedra světové ekonomiky? Naše předměty můžete studovat v rámci programů FMV:

Anebo se staňte naším doktorandem na oboru Mezinárodní ekonomické vztahy:

  • Zajímáte se o studium předmětů KSE?
  • Zajímáte se o studium předmětů KSE?
Ident Název Garant
2SE101 Geoekonomika doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D.
2SE102 Geografie světového hospodářství doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D.
2SE103 Politická geografie doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D.
2SE104 Geografie mezinárodních vztahů doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D.
2SE152 Geografie světového hospodářství - anglicky Mgr. Jana Vlčková, Ph.D.
2SE154 Geografie mezinárodních vztahů - anglicky doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D.
2SE201 Mezinárodní ekonomie doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D.
2SE202 Světová ekonomika doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
2SE205 Úvod do rozvojové ekonomiky prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.
2SE208 Ekonomický potenciál postsovětského regionu - rusky doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D.
2SE209 Japonská ekonomika doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.
2SE211 Seminář k Mezinárodní ekonomii doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.
2SE212 Mezinárodní ekonomie Ing. Pavel Žamberský, Ph.D.
2SE221 Mezinárodní ekonomie doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.
2SE222 Mezinárodní ekonomie doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.
2SE251 Mezinárodní ekonomie - anglicky doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.
2SE252 Světová ekonomika - anglicky doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
2SE253 Trendy světové ekonomiky - anglicky doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
2SE262 Trendy světové ekonomiky - rusky doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D.
2SE272 Světová ekonomika - pro výměnné studenty doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
2SE305 Kryptoměny a další alternativní měnová řešení ve světové praxi - anglicky Ing. Pavel Žamberský, Ph.D.
2SE307 Využití Bitcoinu v businessu - praktický seminář - anglicky Ing. Pavel Žamberský, Ph.D.
2SE309 Kreativita, inovace, podnikání a rozvoj - anglicky Ing. Tereza De Castro, Ph.D.
2SE324 Souvislosti mezinárodního ekonomického řádu - anglicky doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
2SE327 Ekonomický potenciál regionu Blízkého východu a Severní Afriky - anglicky Ing. Tereza De Castro, Ph.D.
2SE328 Ekonomika a obchod Honkongu - anglicky doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.
2SE329 Ekonomická a environmentální udržitelnost na Dálném východě - anglicky Ing. Tereza De Castro, Ph.D.
2SE330 Odvětvová ekonomika a průmysl Číny - anglicky doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.
2SE331 Ekonomická geografie západního Balkánu - anglicky doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D.
2SE401 Světová ekonomika II prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
2SE402 Komparativní ekonomika EU Ing. Josef Bič, Ph.D.
2SE403 Politiky EU Ing. Josef Bič, Ph.D.
2SE404 Vnitřní trh a měnová unie EU doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc.
2SE405 Mezinárodní ekonomie II Ing. Pavel Žamberský, Ph.D.
2SE406 Evropská hospodářská a měnová unie - německy Ing. Pavel Žamberský, Ph.D.
2SE407 Evropská ekonomická integrace Mgr. Jarolím Antal, Ph.D.
2SE408 Projektový management fondů EU Ing. Josef Bič, Ph.D.
2SE411 Ekonomická integrace zemí střední Evropy do EU - anglicky doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc.
2SE414 Ekonomická integrace v Latinské Americe - španělsky, anglicky doc. RNDr. Václav Kašpar, CSc.
2SE416 Evropská politika udržitelného rozvoje v glob.kontextu - anglicky doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc.
2SE422 Hospodářské politiky a ekonomiky EU Ing. Josef Bič, Ph.D.
2SE425 Mezinárodní marketing - čínské případové studie doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc.
2SE429 Evropská politika udržitelného rozvoje - anglicky doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc.
2SE430 Komparativní ekonomika doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.
2SE431 Soupeření na globálních trzích - anglicky doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
2SE432 Čínská ekonomika - anglicky doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.
2SE433 Mezinárodní ekonomie a obchod: úvod do numerických modelů doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.
2SE434 Změny v čínské společnosti - anglicky doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.
2SE435 Seminář k Mezinárodní ekonomii II. Ing. Pavel Žamberský, Ph.D.
2SE436 Evropské strukturální a investiční fondy a jejich využití v ČR Ing. Josef Bič, Ph.D.
2SE437 Ekonomie evropské integrace - anglicky Ing. Josef Bič, Ph.D.
2SE440 Regionální trhy v globální perspektivě doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.
2SE441 Evropská ekonomická integrace pro MIFA - anglicky doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc.
2SE445 Mezinárodní ekonomie 2 Ing. Pavel Žamberský, Ph.D.
2SE455 Mezinárodní ekonomie - anglicky Ing. Pavel Žamberský, Ph.D.
2SE461 Politiky EU Ing. Josef Bič, Ph.D.
2SE462 Vnitřní trh a nové trendy v ekonomice EU Mgr. Jana Vlčková, Ph.D.
2SE463 Hospodářská a měnová unie a finanční trhy EU doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
2SE464 Víceúrovňové rozhodování v EU Mgr. Jarolím Antal, Ph.D.
2SE501 Ekonomická geografie Evropy Mgr. Jana Vlčková, Ph.D.
2SE503 Rozvojová ekonomika Ing. Jiří Sejkora, Ph.D.
2SE504 Rozvojová spolupráce a management projektů Ing. Jiří Sejkora, Ph.D.
2SE505 Institucionální ekonomie pro rozvoj Ing. Tereza De Castro, Ph.D.
2SE506 Ekonomie nerovnosti a chudoby Ing. Jiří Sejkora, Ph.D.
2SE521 Ekonomická analýza regionů a trendů světové ekonomiky doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.
2SE531 Historické reálie Číny Ing. Jan Bejkovský, Ph.D.
2SE532 Ekonomická geografie Číny Mgr. Jana Vlčková, Ph.D.
2SE533 Čínská ekonomika doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.
2SE601 Mezinárodní ekonomické vztahy - anglicky doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
2SE606 Evropská hospodářská a měnová unie - německy Ing. Pavel Žamberský, Ph.D.
2SE611 Ekonomická integrace zemí střední Evropy do EU - anglicky doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc.
2SE616 Evropská politika udržitelného rozvoje v glob. kontextu - anglicky doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc.
2SE624 Souvislosti mezinárodního ekonomického řádu - pro výměnné studenty doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
2SE625 Postavení subsaharské Afriky ve světové ekonomice - pro výměnné studenty Ing. Petr Pavlík, M.A., CSc.
2SE629 Evropská politika udržitelného rozvoje - anglicky doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc.
2SE631 Soupeření na globálních trzích - pro výměnné studenty doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
2SE632 Čínská ekonomika - pro výměnné studenty doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.
2SE633 Ekonomická geografie a vývoj rozvíjejících se trhů - anglicky doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D.
2SE634 Ekonomická geografie a vývoj rozvíjejících se trhů Mgr. Jana Vlčková, Ph.D.
2SEQ01 Specifika vybraných rozvíjejících se trhů, Evropě, Asii a Střední východ - anglicky Ing. Tereza De Castro, Ph.D.
2SEQ02 Země SVE ve světové ekonomice - anglicky Ing. Jan Bejkovský, Ph.D.
3BS032 World Economy Trends doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
SE_901 Evropská unie v transformaci doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc.
SE_903 Mezinárodní ekonomie III doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.
SE_904 Evropská měnová integrace doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.
SE_905 Vnitřní trh EU - projekt a realizace doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc.
SE_906 Makroekonomie pro doktorské studium doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.
SE_963 Mezinárodní ekonomie III - anglicky doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.