Závěrečné práce

Závěrečné práce na KSE

 

seznam nabízených témat z InSIS

Název Vedoucí Typ práce
Aktuální problémy hospodářské politiky ve vybrané členské zemi EU Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Aktuální problémy společné obchodní politiky EU. Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Členské země a politika koheze (regionální) Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Členské země a společná zemědělská politika EU Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Dosažené výsledky členství vybrané země střední a východní Evropy v EU Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Efektivita podniků a trhů v EU - vybrané aspekty Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Energetická politika EU - současný stav a výhled do budoucna Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Energetická politika EU a USA - komparace Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Governance Lisabonské strategie Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Hypoteční krize v USA - příčiny a souvislosti Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Instituce EU a problém konkurenceschopnosti Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Konkurenceschopnost EU - makroekonomický pohled Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Konkurenceschopnost EU a východní rozšíření - pozice a příspěvek vybrané země Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Konkurencescopnost EU - mikroekonomický pohled Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Konkurenční výhody a nevýhody energeticky úsporných ekonomik Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Koordinace hospodářských politik EU Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Kvalita institucí a konkurenceschopnost ve vybraných zemích EU - komparativní pohled Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Kvalitativní změny v tocích přímých zahraničních investic v nových členských zemích EU Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Kvalitativní změny v zahraničním obchodě nových členských zemí EU Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Lidský kapitál v nových členských zemích EU Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Lisabonská smlouva a její vliv na instituce EU Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Lisabonská smlouva a její vliv na politiky EU Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Lisabonská smlouva a její vliv na vztahy mezi členskými zeměmi EU Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Lisabonská strategie - účinný nástroj růstu konkurenceschopnosti EU? Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Lisabonská strategie a členské státy EU - vybrané příklady Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Měření konkurenceschopnosti a reálné výsledky ve vybrané oblasti (zemi) Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Možnosti rozvoje klastrů ve vybraném regionu ČR Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Nový finanční rámec pro období 2014 - 2020 - změna finančního systému EU Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Ochrana spotřebitele v politikách EU Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Ochrana životního prostředí a konkurenceschopnost EU Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Ochrana životního prostředí v politikách EU Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Postavení ČR v rámci EU Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Postavení ČR ve světové ekonomice Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Problém nezaměstnanosti v EU Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Reálná a nominální konvergence v EU Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Současné postavení EU ve světové ekonomice. Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Úloha společného rozpočtu v politikách EU v novém rozpočtovém období 2007-2013 Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Vědecko-výzkumná kapacita a inovace v EU - vybrané aspekty Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Zadluženost a členské země EU Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Anglosaský (evropský) ekonomický model Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Ekonomické (strukturální) reformy v EU Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Energetická politika EU a její příspěvek k energetické bezpečnosti Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Energetická politika EU a její příspěvek k liberalizaci trhů Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Energetická politika EU a podpora vyšší energetické účinnosti Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Finanční systém EU v kontextu teorie fiskálního federalismu Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Jižní ekonomický model Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Kontinentální ekonomický model Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Makroeknomické nerovnováhy mezi členskými zeměmi EU Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Makroekonomické aspekty konkurenceschopnosti Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Mikroekonomické aspekty konkurenceschopnosti Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Možnosti a limity rozvoje dopravních služeb v EU Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Národní programy reforem a vybraná členská země Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Nová správa ekonomických záležitostí EU - adekvátní reakce na proběhlou eurokrizi? Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Nové členské země a jejich pozice v EU Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Podpora výzkumu a inovací v EU Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Příspěvek východního rozšíření ke konkurenceschopnosti EU Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Problém deflace nebo inflace v členských zemí EU? Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Proměna měnové politiky ECB v kontextu dluhové krize Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Průmyslová politika EU a otázky konkurenceschopnosti členských zemí Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Skandinávský ekonomický model Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Strategie působení ČR v EU Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Tvorba politik EU a národní zájmy členských zemí Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Udržitelnost veřejných financí v členských zemích EU Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Hospodářská politika uskupení ECOWAS Ing. Tereza De Castro, Ph.D. BP
CEFTA - ze střední Evropy na Balkán doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. BP
Integrace Číny do světové ekonomiky - regionalismus a multilateralismus doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. BP
Interregionalismus - realita blízké budoucnosti? doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. BP
Nový regionalismus v podání USA doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. BP
Nový regionalismus ve vnějších vztazích Evropské unie: EU a rozvojové země doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. BP
Nový regionalismus ve vnějších vztazích Evropské unie: EU a vyspělé země doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. BP
Nový regionalismus ve vnějších vztazích vybrané země doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. BP
Perspektivy celokontinentální integrace v Americe (FTAA) doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. BP
Perspektivy celokontinentální integrace v Asii a Tichomoří (ASEAN+X) doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. BP
Perspektivy celokontinentální integrace v Evropě (EHP a Euro-středomořská dohoda) doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. BP
Přístup Austrálie a Nového Zélandu k regionalismu doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. BP
Transregionalismus - směrem ke globálnímu regionalismu doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. BP
WTO a regionalismus - vztah multilaterální a regionální liberalizace doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. BP
Evropské nerovnováhy a dluhová krize v Eurozóně doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. DP
Globální nerovnováhy ve světové ekonomice doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. DP
Katarské kolo WTO - perspektivy v kontextu hospodářské krize doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. DP
Komparace závažných hospodářských krizí ve světové ekonomice doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. DP
Nový regionalsimus - analýza vybraného seskupení nebo trendu doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. DP
Platební bilance a její nerovnováhy doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. DP
Protekcionismus v době hospodářské krize doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. DP
Sociálně-ekonomické modely a jejich proměny v současné krizi doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. DP
Kryptoměny jako národní ekonomická strategie Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. BP
Ochrana životného prostredia v politikách EU Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. BP
Pasivní příjem pomocí kryptoměn Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. BP
Patentová ochrana DLT a blockchainové technologie Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. BP
Řízení kurzového rizika v mezinárodním obchodě Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. BP
Vliv regulace na kryptoměny - možnosti lobby Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. BP
Výhodnost přijímání kryptoměn pro banku - teorie her Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. BP
Využití DLT (blockchainu) pro mezinárodní clearing Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. BP
Kryptoměny jako národní ekonomická strategie Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. DP
Patentová ochrana DLT a blockchainové technologie Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. DP
Sentimentální analýza vývoje cen Bitcoinu Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. DP
Velikost blockchainové ekonomiky v komplexním pojetí Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. DP
Vliv regulace na kryptoměny - možnosti lobby Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. DP
Výhodnost přijímání kryptoměn pro banku - teorie her Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. DP
Využití DLT (blockchainu) pro mezinárodní clearing Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. DP
Analýza platební bilance ČR ? teorie a praxe doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. BP
Analýza platební bilance vybrané země doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. BP
Charakteristika globalizace ? předpoklady, atributy a dopady doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. BP
Globalizace a mezinárodní pohyb kapitálu doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. BP
Globalizace a úloha mezinárodních organizací doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. BP
Globalizace a úloha nadnárodních společností doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. BP
Státní kapitalismus v Alžírsku doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. BP
Státní kapitalismus v Brazílii doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. BP
Státní kapitalismus v Egyptě doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. BP
Státní kapitalismus v Indii doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. BP
Státní kapitalismus v Rusku doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. BP
Státní kapitalismus v SAR doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. BP
Státní kapitalismus v Saúdské Arábii doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. BP
Suverénní fondy doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. BP
Teoretické a praktické aspekty vybraných nástrojů obchodní politiky doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. BP
Vývoj platební bilance ČR v posledních třech letech doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. BP
Globalizace, mezinárodní finanční trhy a národní státy doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. DP
Globalizace, mezinárodní organizace a národní státy doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. DP
Globalizace, nadnárodní společnosti a národní státy doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. DP
Globální ekonomické procesy ve světové ekonomice doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. DP
Národní státy a globální ekonomické procesy doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. DP
Státní kapitalismus v Alžírsku doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. DP
Státní kapitalismus v Brazílii doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. DP
Státní kapitalismus v Egyptě doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. DP
Státní kapitalismus v Indii doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. DP
Státní kapitalismus v Rusku doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. DP
Státní kapitalismus v Saúdské Arábii doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. DP
Suverénní fondy doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. DP
Vnější ekonomická rovnováha ČR doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. DP
Dopravní politika EU - stav vnitřího trhu ve vybraném odvětví doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc. BP
Dopravní politika EU ? stav vnitřního trhu ve vybraném odvětví doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc. BP
Energetická politika Evropské unie - mezinárodní dimenze doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc. BP
Energetická politika Evropské unie - stav vnitřního trhu ve vybraném odvětví doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc. BP
Energetická politika Evropské unie ? stav vnitřního trhu ve vybraném   odvětví doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc. BP
Public - Private - Partnership a rozvoj infrastruktury EU doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc. BP
Public ?Private ? Partership a rozvoj infrastruktury EU doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc. BP
Cenové dopady liberalizace vybraných síťových odvětví v rámci vnitřního trhu EU jako podmínka prohlubování integrace doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc. DP
Energetická politika EU - vývoj, trendy, analýza dopadů doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc. DP
Mezinárodní dohody v oblasti zahraničních investic v zemích EU - vliv a ekonomický význam doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc. DP
Politika hospodářské soutěže v EU v oblasti dominantního postavení a fúzí - praktické dopady reformy doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc. DP
Politika hospodářské soutěže v EU v oblasti státní pomoci - trendy, analýza vybraných případů doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc. DP
Politika ochrany spotřebitele a její dopady na fungování vnitřního trhu (vývoj, trendy, analýza) doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc. DP
Politika ochrany spotřebitele a její dopady na konkurenceschopnost (vývoj, trendy, analýza) doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc. DP
Politika ochrany životního prostředí a její dopady na konkurenceschopnost vybraných ekonomik nových členských států EU doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc. DP
Politika ochrany životního prostředí a její vývoj po východním rozšíření EU doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc. DP
Přímé zahraniční investice v EU a jejich vazba na regionální politiku doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc. DP
Přímé zahraniční investice v EU a jejich vliv na konkurenceschopnost doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc. DP
Public - Private - Partnership - zkušenosti z praxe v členských zemí EU doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc. DP
Rozhodovací, implementační a kontrolní mechanismy ve vybrané části hospodářské politiky EU - analýza stavu ve vybrané nové členské zemi. doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc. DP
Vývoj volného pohybu kapitálu v rámci vnitřního trhu EU- trendy, analýza, problémy doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc. DP
Zahraniční investice a privatizace ve světě - porovnání s trendy v EU doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc. DP
Charakteristika současné světové ekonomiky: hlavní tendence ekonomického vývoje. doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D. BP
Ekonomická integrace na americkém kontinentě (NAFTA, FTAA). doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D. BP
Ekonomický vývoj Číny na počátku nového tisíciletí doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D. BP
Ekonomický vývoj Japonska na počátku nového tisíciletí. doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D. BP
Hospodářská politika USA na počátku nového tisíciletí doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D. BP
Komparace současného vývoje hlavních makroekonomických ukazatelů největších světových ekonomik (příklady USA, Japonska, SRN, atd.). doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D. BP
Krize hospodářské politiky Japonska v 90. letech a současné výhledy doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D. BP
Měnová a finanční krize v Asii a její dopad na další ekonomický vývoj v regionu. doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D. BP
Nově industrializované země II. generace - současný vývoj a problémy. doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D. BP
Reforma institucí EU v procesu jejího rozšiřování. doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D. BP
Současná globalizace světového hospodářství: podstata procesu a jeho projevy. doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D. BP
Současné transnacionální korporace - jejich postavení a vliv na světové hospodářství. doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D. BP
Společná zemědělská politika EU v 90. letech a v současnosti doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D. BP
Úloha dolaru ve světové ekonomice: historie a současnost. doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D. BP
Vznik společné evropské měny a komparace jejího postavení s americkým dolarem. doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D. BP
Akcenty fiskální a monetární politiky USA od 90. let: jejich vliv na národní a světovou ekonomickou dynamiku doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D. DP
Aspekty současného ekonomického růstu USA: změny kvantitativní a kvalitativní dynamiky od druhé poloviny 90. let doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D. DP
Česká republika a problém jejího vstupu do EU z pohledu reforem společné zemědělské politiky doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D. DP
Cyklický vývoj Japonska s důrazem na změny počátkem nového tisíciletí doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D. DP
Hospodářská politika Japonska po válce a v současnosti: úspěch a krize modelu. doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D. DP
Hospodářská politika USA v novém tisíciletí: fiskální konsolidace, nebo rozpočtová stimulace? doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D. DP
Komparace společné zemědělské politiky EU se zásadami a praxí zemědělské politiky ČR: předvstupní situace a další vývoj doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D. DP
Komparace zemědělského sektoru států SVE - nových zemí EU doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D. DP
Kompativní analýza zemědělské ekonomiky a politiky hlavních zemí světa: současný stav, vývoj a implikace pro ČR doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D. DP
Mezinárodní aspekty společné zemědělské politiky EU v současnosti: vztah k posledním jednáním o zemědělském obchodu v rámci WTO doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D. DP
Nové akcenty hospodářsko-politického působení v SRN od konce 90. let doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D. DP
Proces institucionálních reforem EU vzhledem k jejímu rozšíření (s ohledem na postavení a zájmy nových členských zemí z oblasti střední a východní Evropy) doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D. DP
Sociálně ekonomická analýza principů a cílů společné zemědělské politiky: poválečná východiska, vývojové tendence a současné změny doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D. DP
Společná zemědělská politika EU z pohledu regionů: nové a staré členské země doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D. DP
Systém sociálně tržního hospodářství Německa na začátku nového tisíciletí: je současný model udržitelný? doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D. DP
Vnější ekonomické vztahy USA na počátku nového tisíciletí: Amerika versus Asie doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D. DP
Ekonomické dopady migrace Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D. ZP
Vliv nových technologií na remitence Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D. ZP
Vliv remitencí na emigrační země Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D. ZP
Ekonomické krize Ing. Ondřej Sankot BP
Evropská měnová unie Ing. Ondřej Sankot BP
Evropské socio-ekonomické modely Ing. Ondřej Sankot BP
Hospodářská politika ve vyspělých zemích Ing. Ondřej Sankot BP
Hospodářský růst ve vyspělých zemích Ing. Ondřej Sankot BP
Lidský kapitál Ing. Ondřej Sankot BP
Makroekonomická konkurenceschopnost Ing. Ondřej Sankot BP
Německo Ing. Ondřej Sankot BP
Strukturální reformy vybrané ekonomiky Ing. Ondřej Sankot BP
Vliv institucí na ekonomiky rozvinutých zemí Ing. Ondřej Sankot BP
Dopady rozvojové pomoci zemím Střední Asie(zaměření na zdravotnictví a vzdělání) doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. BP
Ekonomická diplomacie na příkladu vybrané země doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. BP
Indické vládní programy pro rozvoj - srovnání teörie a praxe doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. BP
Kvantitativní uvolňování v Eurozoně a jeho specifika ve světovém srovnání doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. BP
Prijatie Juhoafrickej republiky do skupiny BRIC doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. BP
Rozdíly v populačním vývoji rozvojových ekonomik doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. BP
Soukromé nadace a rozvojová pomoc doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. BP
TRIPS doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. BP
Vstup nových členských zemí do ERM II, teorie a praktické zkušenosti doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. BP
Význam Fair Trade pro rozvojové země a vliv mezinárodních organizací doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. BP
Vzestupy a pády mikrofinancí doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. BP
Zahraniční rozvojová spolupráce a humanitární pomoc České republiky doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. BP
Cesty k částečnému nebo úplnému odepsání veřejných dluhů - návrhy a historické zkušenosti doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. DP
Cesty k udržení evropského sociálního modelu doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. DP
Důsledky vysokého veřejného zadlužení ve vyspělých zemích doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. DP
Ekonomická diplomacie na příkladu vybrané země doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. DP
Komparace ekonomik Nigérie a Indonésie od 90. let do současnosti doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. DP
Koncept fair trade - cesta k rozvoji i oblast oprávněné kritiky doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. DP
Kvantitativní uvolňování v Eurozoně a jeho specifika ve světovém srovnání doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. DP
Měnová politika ECB a její vývoj doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. DP
Politika záporných úrokových sazeb - teoretická zdůvodnění a empirické zkušenosti doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. DP
Rating čínských univerzit doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. DP
Reálná konvergence v měnové unii na příkladu vybrané země doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. DP
Reformy v Mezinárodním měnovém fondu doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. DP
ASEAN - problémy a perspektivy spolupráce v ekon. oblasti doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Bubliny na trzích aktiv - komparace vývoje v Japonsku a USA doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Deflace v Japonsku - příčiny, dopady a specifika doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Ekonomika vybrané asijské země - silné a slabé stránky doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Faktory a dopady růstu cen komodit na sv. ekonomiku doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Fenomén hikikomori v Japonsku doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Hospodářská politika Japonska - vybrané aspekty doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Hospodářské vztahy Evropské unie a Japonska. doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Hypoteční krize a problémy na trhu s nemovitostmi ve Velké Británii doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Hypoteční krize v USA - dopady na ekonomiku doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Indie - možné dopady reforem premiéra Módiho doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Izraelská ekonomika - slabé a silné stránky doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Japonská robotika: trendy a perspektivy doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Japonské zemědělství: trendy a problémy doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Japonské životní prostředí a ekologická politika doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Japonský automobilový průmysl: trendy a problémy doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Japonský rybářský průmysl: trendy a problémy doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Komparace faktorů hospodářského vzestupu v Japonsku a Číně doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Komparace hospodářských cyklů v Japonsku a USA doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Komparace přístupu Japonska a USA k regionalismu doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Macao - silné a slabé stránky ekonomiky doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Měnící se úloha vlády/státu v japonské ekonomice doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Postavení am. dolaru, eura a japonského jenu ve světové ekonomice doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Postavení Evropské unie ve světové ekonomice - vybrané aspekty doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Postavení Japonska v mezinárodních ekonomických organizacích doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Postavení japonské ekonomiky v asijském regionu doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Postavení ženy na japonském trhu práce doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Přístup Japonska k mnohostranné obchodní liberalizaci v GATT/WTO doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Role OSN ve světové ekonomice - vybrané aspekty doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Silné stránky jihokorejské ekonomiky doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Silné stránky současné vietnamské ekonomiky doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Singapur - silné a slabé stránky ekonomiky doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Trendy na japonském trhu práce doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Turecká ekonomika: pozitiva, problémy a perspektivy doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Vybrané problémy současné světové ekonomiky doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Vybrané problémy z historie světové ekonomiky doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Vývoj a perspektivy španělské ekonomiky na počátku nového tisíciletí doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Zhodnocení vývoje vybrané země - po dohodě s vedoucí práce doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Změny a trendy ve vývoji světové ekonomiky doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Čínská populační politika: dopady, nové trendy a perspektivy doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Čínská realitní bublina doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Čínská střední třída - nové trendy a dopady expanze střední třídy na ekonomiku doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Dohoda o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou - význam a dopady doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Ekologické problémy Číny: omezení dalšího růstu HDP? doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Ekonomická diplomacie Číny v Africe doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Ekonomická diplomacie Číny v Latinské Americe doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Ekonomická diplomacie Číny ve vztahu k České republice doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Expanze střední třídy v rozvojových zemích - nové trendy a dopady doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Hongkong - silné a slabé stránky ekonomiky doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Izraelská ekonomika - start-up nation doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Japonská jaderná energetika po Fukushimě doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Japonsko a migrace doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Macao - silné a slabé stránky ekonomiky doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Měnící se úloha státu v japonské ekonomice doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Nerovnosti v rozdělení příjmu a majetku v Číně doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Nerovnosti v rozdělení příjmu a majetku v USA doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Past středního příjmu v Číně doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Perspektivy a problémy tibetské ekonomiky doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Pozice Japonska ve světových kapitálových tocích doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Produktivita práce v Číně a její omezení doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Průmysl 4.0 z pohledu Číny doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Průmysl 4.0 z pohledu Japonska doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Průmysl 4.0 z pohledu Jižní Koreje doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Silné stránky současné japonské ekonomiky doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Srovnání perspektiv a problémů vybraných čínských provincií doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Stárnutí populace v Číně - dopady na ekonomiku doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Stárnutí populace v Japonsku - dopady na ekonomiku doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Stárnutí populace v Jižní Koreji - dopady na ekonomiku doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Stárnutí populace v Rusku - dopady na ekonomiku doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Systém hukou v Číně: nové trendy a perspektivy doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Tchaj-wan - silné a slabé stránky ekonomiky doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Technologická politika současné Číny doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Teorie a praxe hypotečních krizí ve vyspělých zemích doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Transformace čínské ekonomiky: rostoucí význam sektoru služeb doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Urbanizace v Číně: dopady, nové trendy a perspektivy doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Vliv konfucianismu a taoismu na fungování čínského sociálně-ekonomického systému doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Výhody a nevýhody členství ve Světové obchodní organizace: aplikace na Ruskou federaci doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Význam cestovního ruchu pro čínskou ekonomiku doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Zvláštní ekonomické zóny v Číně: nové trendy a perspektivy doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Ekonomické dopady spolupráce univerzit a soukromého sektoru v Polsku/Slovensku/Střední a Východní Evropě Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. DP
Globální produkční sítě ve Střední Evropě Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. DP
Inovační politiky v Česku/Střední Evropě Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. DP
Sdílená ekonomika - příležitosti a hrozby Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. DP
Výzkumný potenciál regionu ve vztahu k RIS3 strategii v Sasku/Bavorsku/případně další regiony v Německu Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. DP
Zdravotnické technologie ve Střední Evropě Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. DP
4. průmyslová revoluce - změny v oblasti energetiky Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. ZP
Digitalizace, umělá inteligence - příležitosti a hrozby Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. ZP
Elektronický průmysl ve Střední Evropě Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. ZP
Patenty a patentové sítě Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. ZP
Průmysl 4.0 - dopady na Střední Evropu Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. ZP
Smart cities - příležitosti a rizika Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. ZP
Smart specializace ve střední Evropě (inovační potenciál) Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. ZP
Technologie a inovace - vliv na regionální rozvoj Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. ZP
Automobilový průmysl v Evropě. doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. BP
Česká republika: regionální diferenciace. doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. BP
Evropský průmysl: odvětvové a územní změny. doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. BP
Maďarsko: regionální disparity. doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. BP
Migrační toky v přistupujících státech EU. doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. BP
Přirozený pohyb obyvatel v EU. doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. BP
Regionální struktura Rumunska. doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. BP
Světové migrační trendy. doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. BP
Těžba paliv v evropském prostoru. doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. BP
Trendy energetiky v Evropě. doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. BP
Zemědělství v evropském prostoru. doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. BP
Cestovní ruch v EU: současné trendy doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Chemický průmysl v Evropě: strukturální a lokalizační změny doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Demografická diferenciace EU: regionální pohled doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Doprava v EU: současné trendy doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Ekonomický rozvoj a regionální nerovnost v EU 27 doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Energetická alternativa EU: obnovitelné zdroje doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Energetická závislost Evropy: toky fosilních paliv doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Energetické zdroje ve světové ekonomice (lze vybrat jeden zdroj a zemi) doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Energetika v budoucnosti EU doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Energetika v EU: současné trendy doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
EU jako makroregion cestovního ruchu doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Evoluce jádrových oblastí v Evropě doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Evropské strojírenství: strukturální a lokalizační změny doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Evropský dopravní systém: současnost a budoucnost doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Evropský průmysl v globálním kontextu (možné zaměření na vybrané odvětví) doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Geografické aspekty zahraničního obchodu doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Globální poptávka po nerostných zdrojích a energetický průmysl doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Globální trendy v rozvoji elektroniky doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Heterogenita Evropy v regionálním pohledu (rozdíly mezi regiony NUTS II) doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
High-tech průmysl v EU doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Integrační procesy v cestovním ruchu doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Lokalizační a strukturální změny ve světovém průmyslu doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Makroregiony cestvoního ruchu: asijská expanze doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Možnosti rozvoje cestovního ruchu v EU doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Nerostné suroviny a těžební průmysl ve světové ekonomice doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Perspektivy nových dodavatelských oblastí fosilních paliv ve světě doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Politická geografie EU a ekonomické souvislosti doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Politická geografie vybraných států EU a ekonomické souvislosti doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Prostorové změny světové ekonomiky: jádrové oblasti a periferie doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Průmysl v EU: lokalizační změny, současné trendy doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Průmysl v EU: tradiční odvětví (možné zaměření na konkrétní odvětví) doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Regiony EU: ekonomická a sociální diferenciace doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Reprodukční proces obyvatelstva v EU doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Reprodukční proces obyvatelstva ve světě doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Role vědecko-technického pokroku ve světové ekonomice: high-tech průmysl doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Role vědecko-technických parků v ekonomice vybraných zemí doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Směry toků energetických surovin ve světě: současná situace a perspektivy doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Současné trendy světové dopravy (zaměření na 1 druh dopravy) doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Současné trendy ve výrobě elektrické energie doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Společná zemědělská politika EU a Česká republika doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Společná zemědělská politika EU a trvale udržitelný rozvoj doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Trendy těžebního průmyslu ve světě: komparace velmocí doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Udržitelný rozvoj a cestovní ruch doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Vliv ekonomické krize na vybraná průmyslová odvětví v EU doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Vývoj palivoenergetické bilance ve světě: perspektivní zroje doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Vyvoj poptávky po energetických zdrojích v Evropě doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Význam chemického průmyslu ve světovém hospodářství: srovnání center doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Závislost center světové ekonomiky na energetických zdrojích doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Zemědělská výroba v podmínkách globalizace doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Zemědělství v EU: současné trendy doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Zemědělství v rozšířené Evropské unii doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Změny v rozmístění obyvatelstva v EU: migrační toky a urbanizační proces doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Změny v rozmístění světového hospodářství (vybraná odvětví) doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Změny v rozmístění světového hospodářství (vybraná odvětví) a hospodářská krize doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Ekonomické vztahy ČR ? Rusko Ing. Pavel Žamberský, Ph.D. BP
Ekonomické vztahy ČR ? Ukrajina Ing. Pavel Žamberský, Ph.D. BP
Ekonomické vztahy Rusko - Ukrajina Ing. Pavel Žamberský, Ph.D. BP
Kryptoměny a měnová politika Ing. Pavel Žamberský, Ph.D. BP
Obchodní politika Ruska Ing. Pavel Žamberský, Ph.D. BP
Obchodní politika Ukrajiny Ing. Pavel Žamberský, Ph.D. BP
Obchodní vztahy mezi EU a USA Ing. Pavel Žamberský, Ph.D. BP
Vývoj ruské ekonomiky za vlády prezidenta Putina Ing. Pavel Žamberský, Ph.D. BP
Vývoj trendů na trhu fotbalových hráčů Ing. Pavel Žamberský, Ph.D. BP
Vývoj ukrajinské ekonomiky od oranžové revoluce Ing. Pavel Žamberský, Ph.D. BP
Analýza vnější ekonomické rovnováhy České republiky Ing. Pavel Žamberský, Ph.D. DP
Analýza vnější ekonomické rovnováhy Ruska Ing. Pavel Žamberský, Ph.D. DP
Analýza vnější ekonomické rovnováhy Slovenska Ing. Pavel Žamberský, Ph.D. DP
Ekonomické vztahy EU ? Rusko Ing. Pavel Žamberský, Ph.D. DP
Ekonomické vztahy EU ? Ukrajina Ing. Pavel Žamberský, Ph.D. DP
Energetická politika EU Ing. Pavel Žamberský, Ph.D. DP
Finanční krize a morální hazard Ing. Pavel Žamberský, Ph.D. DP
Moderní teorie měnového kurzu Ing. Pavel Žamberský, Ph.D. DP
Moderní teorie mezinárodního obchodu Ing. Pavel Žamberský, Ph.D. DP
Obchodní politika EU Ing. Pavel Žamberský, Ph.D. DP
Vnější ekonomická rovnováha České republiky Ing. Pavel Žamberský, Ph.D. DP
Vstup ČR do EMU ? připravenost, rizika Ing. Pavel Žamberský, Ph.D. DP
Vstup Slovenska do EMU ? připravenost, rizika Ing. Pavel Žamberský, Ph.D. DP
Vývoj kurzu USD/EUR od zavedení eura Ing. Pavel Žamberský, Ph.D. DP
Zemědělská politika EU Ing. Pavel Žamberský, Ph.D. DP

 

Obahjoba závěrečné práce na KSE

Na Katedře světové ekonomiky se od ledna 2014 při obhajobách kvalifikačních prací nově zavádí vystoupení studenta doprovázené prezentací jeho kvalifikační práce v PowerPointu. Tato prezentace by měla mít přibližnou délku 15 minut a následující požadovanou strukturu:

  1. Seznámení s hlavním cílem práce a dílčími cíli jednotlivých kapitol
  2. Metody použité v práci
  3. Hlavní prameny
  4. Odpovědi na dílčí cíle (včetně ilustrací grafy, tabulkami atp.)
  5. Odpověď na celkový cíl práce (včetně ilustrací grafy, tabulkami atp.)
  6. Problémy, které se vyskytly v průběhu zkoumání, event. problémy k dalšímu zkoumání
  7. Zodpovězení dotazů vedoucího práce z posudku
  8. Zodpovězení dotazů oponenta práce z posudku
  • Obahjoba závěrečné práce na KSE