Závěrečné práce

Závěrečné práce na KSE

 

seznam nabízených témat z InSIS

Název Vedoucí Typ práce
Aktuální problémy hospodářské politiky ve vybrané členské zemi EU Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Členské země a politika koheze (regionální) Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Členské země a společná zemědělská politika EU Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Dosažené výsledky členství vybrané země střední a východní Evropy v EU Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Instituce EU a problém konkurenceschopnosti Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Lisabonská smlouva a její vliv na instituce EU Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Lisabonská smlouva a její vliv na politiky EU Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Lisabonská smlouva a její vliv na vztahy mezi členskými zeměmi EU Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Měření konkurenceschopnosti a reálné výsledky ve vybrané oblasti (zemi) Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Nový finanční rámec pro období 2014 - 2020 - změna finančního systému EU Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Ochrana spotřebitele v politikách EU Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Ochrana životního prostředí v politikách EU Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Postavení ČR v rámci EU Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Postavení ČR ve světové ekonomice Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Problém nezaměstnanosti v EU Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Zadluženost a členské země EU Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Anglosaský (evropský) ekonomický model Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Ekonomické (strukturální) reformy v EU Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Energetická politika EU a její příspěvek k energetické bezpečnosti Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Energetická politika EU a její příspěvek k liberalizaci trhů Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Energetická politika EU a podpora vyšší energetické účinnosti Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Finanční systém EU v kontextu teorie fiskálního federalismu Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Jižní ekonomický model Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Kontinentální ekonomický model Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Makroeknomické nerovnováhy mezi členskými zeměmi EU Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Makroekonomické aspekty konkurenceschopnosti Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Mikroekonomické aspekty konkurenceschopnosti Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Možnosti a limity rozvoje dopravních služeb v EU Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Národní programy reforem a vybraná členská země Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Nová správa ekonomických záležitostí EU - adekvátní reakce na proběhlou eurokrizi? Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Nové členské země a jejich pozice v EU Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Podpora výzkumu a inovací v EU Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Příspěvek východního rozšíření ke konkurenceschopnosti EU Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Problém deflace nebo inflace v členských zemí EU? Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Proměna měnové politiky ECB v kontextu dluhové krize Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Průmyslová politika EU a otázky konkurenceschopnosti členských zemí Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Skandinávský ekonomický model Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Strategie působení ČR v EU Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Tvorba politik EU a národní zájmy členských zemí Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Udržitelnost veřejných financí v členských zemích EU Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Hospodářská politika uskupení ECOWAS Ing. Tereza De Castro, Ph.D. BP
Integrace Číny do světové ekonomiky - regionalismus a multilateralismus doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. BP
Nový regionalismus v podání USA doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. BP
Nový regionalismus ve vnějších vztazích Evropské unie: EU a rozvojové země doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. BP
Nový regionalismus ve vnějších vztazích Evropské unie: EU a vyspělé země doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. BP
Nový regionalismus ve vnějších vztazích vybrané země doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. BP
Perspektivy celokontinentální integrace v Asii a Tichomoří (ASEAN+X) doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. BP
Perspektivy celokontinentální integrace v Evropě (EHP a Euro-středomořská dohoda) doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. BP
Přístup Austrálie a Nového Zélandu k regionalismu doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. BP
WTO a regionalismus - vztah multilaterální a regionální liberalizace doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. BP
Evropské nerovnováhy a dluhová krize v Eurozóně doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. DP
Globální nerovnováhy ve světové ekonomice doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. DP
Katarské kolo WTO - perspektivy v kontextu hospodářské krize doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. DP
Komparace závažných hospodářských krizí ve světové ekonomice doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. DP
Nový regionalsimus - analýza vybraného seskupení nebo trendu doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. DP
Platební bilance a její nerovnováhy doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. DP
Protekcionismus v době hospodářské krize doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. DP
Sociálně-ekonomické modely a jejich proměny v současné krizi doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. DP
Jakým způsobem cena komoditního zlata reaguje na fundamenty? Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. BP
Kryptoměny jako národní ekonomická strategie Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. BP
Manipulují velcí hráči cenu bitcoinu? Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. BP
Ochrana životného prostredia v politikách EU Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. BP
Pasivní příjem pomocí kryptoměn Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. BP
Patentová ochrana DLT a blockchainové technologie Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. BP
Proč firmy upouští od přijímání kryptoměn Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. BP
Vliv regulace na kryptoměny - možnosti lobby Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. BP
Výhodnost přijímání kryptoměn pro banku - teorie her Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. BP
Výnosnost těžby kryptoměn Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. BP
Využití DLT (blockchainu) pro mezinárodní clearing Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. BP
Bitcoin jako nástroj centrální banky Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. DP
Blockchainová vs. centralizovaná řešení Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. DP
Kryptoměny jako národní ekonomická strategie Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. DP
Manipulují velcí hráči cenu bitcoinu? Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. DP
Patentová ochrana DLT a blockchainové technologie Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. DP
Protekcionistická opatření Trumpovy administrativy a jejich dopad na světovou ekonomiku Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. DP
Sentimentální analýza vývoje cen Bitcoinu Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. DP
Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. DP
Účtování kryptoměn Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. DP
Velikost blockchainové ekonomiky v komplexním pojetí Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. DP
Vliv regulace na kryptoměny - možnosti lobby Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. DP
Výhodnost přijímání kryptoměn pro banku - teorie her Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. DP
Využití DLT (blockchainu) pro mezinárodní clearing Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. DP
Kdo skutečně obchoduje kryptoměny? Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. ZP
The virtual economy and its impact on the economy as a whole Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. ZP
Státní kapitalismus v Alžírsku doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. BP
Státní kapitalismus v Brazílii doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. BP
Státní kapitalismus v Egyptě doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. BP
Státní kapitalismus v Indii doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. BP
Státní kapitalismus v Mexiku doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. BP
Státní kapitalismus v Rusku doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. BP
Státní kapitalismus v SAE doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. BP
Státní kapitalismus v Saúdské Arábii doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. BP
Suverénní fondy doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. BP
Státní kapitalismus v Alžírsku doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. DP
Státní kapitalismus v Brazílii doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. DP
Státní kapitalismus v Egyptě doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. DP
Státní kapitalismus v Indii doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. DP
Státní kapitalismus v Mexiku doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. DP
Státní kapitalismus v Rusku doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. DP
Státní kapitalismus v SAE doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. DP
Státní kapitalismus v Saúdské Arábii doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. DP
Suverénní fondy doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. DP
Ekonomické dopady migrace Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D. ZP
Vliv nových technologií na remitence Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D. ZP
Vliv remitencí na emigrační země Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D. ZP
Ekonomické krize Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. BP
Evropská měnová unie Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. BP
Evropské socio-ekonomické modely Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. BP
Hospodářská politika ve vyspělých zemích Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. BP
Hospodářský růst ve vyspělých zemích Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. BP
Lidský kapitál Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. BP
Makroekonomická konkurenceschopnost Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. BP
Německo Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. BP
Strukturální reformy vybrané ekonomiky Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. BP
Vliv institucí na ekonomiky rozvinutých zemí Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. BP
Evropské socio-ekonomické modely Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. DP
Hospodářská politika ve vyspělých zemích Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. DP
Hospodářský růst ve vyspělých zemích Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. DP
Lidský kapitál a vzdělávací systémy Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. DP
Makroekonomická konkurenceschopnost vyspělých ekonomik Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. DP
Strukturální reformy vybrané ekonomiky Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. DP
Soukromé nadace a rozvojová pomoc prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. BP
Vstup nových členských zemí do ERM II, teorie a praktické zkušenosti prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. BP
Vzestupy a pády mikrofinancí prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. BP
Cesty k částečnému nebo úplnému odepsání veřejných dluhů - návrhy a historické zkušenosti prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. DP
Důsledky vysokého veřejného zadlužení ve vyspělých zemích prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. DP
Komparace ekonomik Nigérie a Indonésie od 90. let do současnosti prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. DP
Kvantitativní uvolňování v Eurozoně a jeho specifika ve světovém srovnání prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. DP
Měnová politika ECB a její vývoj prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. DP
Politika záporných úrokových sazeb - teoretická zdůvodnění a empirické zkušenosti prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. DP
Reformy v Mezinárodním měnovém fondu prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. DP
Indie - možné dopady reforem premiéra Módiho doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Izraelská ekonomika - slabé a silné stránky doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Japonské životní prostředí a ekologická politika doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Macao - silné a slabé stránky ekonomiky doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Silné stránky současné vietnamské ekonomiky doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Singapur - silné a slabé stránky ekonomiky doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Trendy na japonském trhu práce doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Vybrané problémy současné světové ekonomiky doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Vybrané problémy z historie světové ekonomiky doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Změny a trendy ve vývoji světové ekonomiky doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Chytrá města v Evropě doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Chytrá města v rozvojové Asii doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Čínská střední třída - nové trendy a dopady expanze střední třídy na ekonomiku doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Dohoda o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou - význam a dopady doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Ekonomická diplomacie Číny ve vztahu k České republice doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Expanze střední třídy v rozvojových zemích - nové trendy a dopady doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Indonéská střední třída - nové trendy a dopady expanze střední třídy na ekonomiku doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Izraelská ekonomika - start-up nation doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Japonská jaderná energetika po Fukushimě doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Nerovnosti v rozdělení příjmu a majetku v Číně doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Nerovnosti v rozdělení příjmu a majetku v USA doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Perspektivy a problémy tibetské ekonomiky doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Průmysl 4.0 z pohledu Číny doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Průmysl 4.0 z pohledu Jižní Koreje doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Stárnutí populace v Jižní Koreji - dopady na ekonomiku doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Stárnutí populace v Rusku - dopady na ekonomiku doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Tchaj-wan - silné a slabé stránky ekonomiky doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Urbanizace v Číně: dopady, nové trendy a perspektivy doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Zvláštní ekonomické zóny v Číně: nové trendy a perspektivy doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Ekonomické dopady spolupráce univerzit a soukromého sektoru v Polsku/Slovensku/Střední a Východní Evropě doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. DP
Globální produkční sítě ve Střední Evropě doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. DP
Inovační politiky v Česku/Střední Evropě doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. DP
Sdílená ekonomika - příležitosti a hrozby doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. DP
Výzkumný potenciál regionu ve vztahu k RIS3 strategii v Sasku/Bavorsku/případně další regiony v Německu doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. DP
Zdravotnické technologie ve Střední Evropě doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. DP
4. průmyslová revoluce - změny v oblasti energetiky doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. ZP
Digitalizace, umělá inteligence - příležitosti a hrozby doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. ZP
Elektronický průmysl ve Střední Evropě doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. ZP
Patenty a patentové sítě doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. ZP
Průmysl 4.0 - dopady na Střední Evropu doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. ZP
Smart cities - příležitosti a rizika doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. ZP
Smart specializace ve střední Evropě (inovační potenciál) doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. ZP
Technologie a inovace - vliv na regionální rozvoj doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. ZP
Cestovní ruch v EU: současné trendy doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Chemický průmysl v Evropě: strukturální a lokalizační změny doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Doprava v EU: současné trendy doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Energetika v EU: současné trendy doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
EU jako makroregion cestovního ruchu doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Evoluce jádrových oblastí v Evropě doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Evropské strojírenství: strukturální a lokalizační změny doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Evropský dopravní systém: současnost a budoucnost doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Evropský průmysl v globálním kontextu (možné zaměření na vybrané odvětví) doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Geografické aspekty zahraničního obchodu doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Globální poptávka po nerostných zdrojích a energetický průmysl doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Globální trendy v rozvoji elektroniky doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
High-tech průmysl v EU doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Integrační procesy v cestovním ruchu doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Lokalizační a strukturální změny ve světovém průmyslu doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Makroregiony cestvoního ruchu: asijská expanze doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Možnosti rozvoje cestovního ruchu v EU doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Nerostné suroviny a těžební průmysl ve světové ekonomice doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Perspektivy nových dodavatelských oblastí fosilních paliv ve světě doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Politická geografie EU a ekonomické souvislosti doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Politická geografie vybraných států EU a ekonomické souvislosti doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Prostorové změny světové ekonomiky: jádrové oblasti a periferie doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Průmysl v EU: lokalizační změny, současné trendy doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Průmysl v EU: tradiční odvětví (možné zaměření na konkrétní odvětví) doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Regiony EU: ekonomická a sociální diferenciace doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Reprodukční proces obyvatelstva v EU doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Reprodukční proces obyvatelstva ve světě doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Role vědecko-technického pokroku ve světové ekonomice: high-tech průmysl doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Role vědecko-technických parků v ekonomice vybraných zemí doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Směry toků energetických surovin ve světě: současná situace a perspektivy doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Současné trendy světové dopravy (zaměření na 1 druh dopravy) doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Současné trendy ve výrobě elektrické energie doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Společná zemědělská politika EU a Česká republika doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Společná zemědělská politika EU a trvale udržitelný rozvoj doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Trendy těžebního průmyslu ve světě: komparace velmocí doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Udržitelný rozvoj a cestovní ruch doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Vliv ekonomické krize na vybraná průmyslová odvětví v EU doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Vývoj palivoenergetické bilance ve světě: perspektivní zroje doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Vyvoj poptávky po energetických zdrojích v Evropě doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Význam chemického průmyslu ve světovém hospodářství: srovnání center doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Závislost center světové ekonomiky na energetických zdrojích doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Zemědělská výroba v podmínkách globalizace doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Zemědělství v EU: současné trendy doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Zemědělství v rozšířené Evropské unii doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Změny v rozmístění obyvatelstva v EU: migrační toky a urbanizační proces doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Změny v rozmístění světového hospodářství (vybraná odvětví) doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Změny v rozmístění světového hospodářství (vybraná odvětví) a hospodářská krize doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP

 

Obhajoba závěrečné práce na KSE

Na Katedře světové ekonomiky se od ledna 2014 při obhajobách kvalifikačních prací nově zavádí vystoupení studenta doprovázené prezentací jeho kvalifikační práce v PowerPointu. Tato prezentace by měla mít přibližnou délku 15 minut a následující požadovanou strukturu:

  1. Seznámení s hlavním cílem práce a dílčími cíli jednotlivých kapitol
  2. Metody použité v práci
  3. Hlavní prameny
  4. Odpovědi na dílčí cíle (včetně ilustrací grafy, tabulkami atp.)
  5. Odpověď na celkový cíl práce (včetně ilustrací grafy, tabulkami atp.)
  6. Problémy, které se vyskytly v průběhu zkoumání, event. problémy k dalšímu zkoumání
  7. Zodpovězení dotazů vedoucího práce z posudku
  8. Zodpovězení dotazů oponenta práce z posudku